Інформація щодо надання платних послуг

ДУ «Запорізький обласний центр контролю  та профілактики хвороб МОЗ України»  проводить лабораторні та інструментальні дослідження і випробування у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, для потреб державної санітарно-епідеміологічної експертизи та атестації робочих місць за умовами праці на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності за рахунок коштів, що отримуються від юридичних осіб (підприємств, установ, організацій), від інших бюджетних установ та фізичних осіб.

Лабораторні дослідження і випробування проводяться за укладеними з фізичними та юридичними особами договорами та згідно з заявами замовників.

Для отримання послуги замовник подає заяву у зручний спосіб.

  • особисто у відділ організації санітарно – гігієнічних досліджень за адресою м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 27, кабінет 111.
  • електронною поштою на електронну адресу expert.guzp@ukr.net
  • поштою на адресу 69037, м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 27.

Зразки заяв на дослідження зразків (проб) та укладання договору на проведення випробувань, досліджень, обстежень додаються

Перелік документів, необхідних для укладення договору з юридичними та фізичними особами:

  • копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи або свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи підприємця;
  • копія виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (довідка ЄДРПОУ);
  • копія паспорту, завірені підписами цих осіб (1, 2 сторінки  – для фізичних осіб);
  • документи, що підтверджують правомочність на укладення договору (копія наказу про призначення керівника підприємства на посаду або копія протоколу рішення про призначення директора, голови правління або копія довіреності керівника та інше);
  • копія Свідоцтва платника ПДВ (витяг з реєстру платників ПДВ) та/або Свідоцтва про сплату єдиного податку чи іншого податку відповідно до чинного податкового законодавства;
  • копія Статуту або іншого документу;
  • банківські та поштові реквізити підприємства.

Копії документів завіряються у встановленому порядку.

Реквізити для укладення договорів

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ»

69037, м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 27

тел. (061) 224 06 87 (договірний відділ),

тел. (061) 702 34 45 (бухгалтерія)

р/р UA 268201720313231001201084548

ІПН 384617208293

Свідоцтво 200115637

Банк – Державна казначейська служба України, м. Київ,

МФО 820172,

код ЄДРПОУ 38461727