Стан атмосферного повітря після займання складських приміщень на хімічному підприємстві «Коагулянт» у м. Пологи Запорізької області.

Державною установою «Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» проведено дослідження стану атмосферного повітря після масштабного займання складських приміщень на хімічному підприємстві «Коагулянт» у м. Пологи Запорізької області.

Дослідження проводились за наступними забруднюючими речовинами: аміак; оксид вуглецю; діоксид азоту; сірчаний ангідрид; фенол; формальдегід (протокол досліджень №1 від 17.06.2022р.). Фахівцями Центру встановлено, що займання істотно не вплинуло на стан навколишнього середовища в районі проведення вимірів, за результатами проведених досліджень перевищень гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин не зафіксовано