Шановні керівники підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та підпорядкування !

Якщо Ваша діяльність пов’язана з виробництвом та використанням полімерних, полімервмісних матеріалів, є ризик виникнення у споживачів та працівників підприємств, задіяних у вищезазначеній сфері виробництва захворювань органів дихання, онкологічних захворювань та проявлень алергічних реакцій тощо.

Для попередження ризику негативного впливу шкідливих речовин на здоров’я населення, у відповідності до вимог державних санітарних норм та правил «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги» (ДСанПіН 8.2.1-181-2012) на Вас покладені обов’язки здійснювати систематичний виробничий лабораторний контроль за відповідністю полімерних та полімервмісних матеріалів гігієнічним вимогам.

Наразі, токсикологічна лабораторія ДУ «Запорізький ОЦКПХ МОЗ» укомплектована фахівцями високої кваліфікації, забезпечена сучасним обладнанням і може проводити дослідження вмісту хімічних речовин у полімерних матеріалах, які застосовуються у будівництві, при виготовленнні меблів, а також у повітряному середовищі житлових, громадських та виробничих приміщень.

Запрошуємо Вас до співпраці для організації законодавчо-обумовленого виробничого лабораторного контролю.