Інформація про роботу мобільної лабораторії моніторингу довкілля  04.07.2022

04 липня  2022  року продовжувалась робота мобільної лабораторії моніторингу довкілля в цілодобовому режимі.

Протягом доби були проведені планові моніторингові дослідження атмосферного повітря на території  житлової  забудови по   північно-західному, північному  напрямку факелу викидів в денний час в точках по вул. О. Поради, буд. 39, Космічна , буд. 122.

Дослідження проводились по забруднюючим речовинам: пил загальний, дрібнодісперсний  пил діаметром 2,5 мкм. (PM2.5), дрібнодісперсний пил діаметром 10 мкм.  (PM10), оксид вуглецю, формальдегід, діоксид азоту, оксид азоту, озон, хлор,ртуть.

Протягом дня проведено  40 досліджень вмісту забруднюючих речовин в атмосферному повітрі та гамма-фону .

Зафіксоване  перевищення максимально-разових гранично-допустимих концентрацій :

вул. О. Поради, буд. 39 по північно-західному  напрямку вітру   1115– 1145:

– формальдегід – 0,036 мг/м3, в 1,03 рази вище ГДК

Середньодобові концентрації пилу за добу  04.07.2022 р. у точці спостереження по вул. Рекордна, 27 становлять: 

  • дрібнодісперсного пилу PM2,5 – 8 мкг/м3,що не перевищує рекомендовану ВООЗ середньодобову концентрацію 15 мкг/м3;
  • дрібнодісперсного пилу РМ1012 мкг/м3,що не перевищує рекомендовану ВООЗ середньодобову концентрацію 45 мкг/м3.

Концентрація дрібнодісперсного пилу оцінювалась відповідно рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я (Publications WHO global air quality guidelines. Particulate matter (PM2.5 and PM10), ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide. ISBN 978-92-4-003422-8 (electronic version). © World Health Organization 2021).

За добу 04.07.2022 р. радіаційний фон є таким, який не перевищує властивий для цієї території природний фон.

Лабораторія працюватиме в цілодобовому щоденному режимі (в тому числі у вихідні та святкові дні) по виконанню планових та позапланових вимірювань.