АНАЛІЗ РОБОТИ ЗА 1 ПІВРІЧЧЯ 2022 РОКУ  ВІДДІЛУ МОНІТОРИНГУ ТА РЕАГУВАННЯ НА НЕБЕЗПЕКИ

Державною установою «Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» проводиться постійний моніторинг факторів, що можуть небезпечно впливати на стан здоров’я людини у будівлях, спорудах, на територіях, питній воді, ґрунті, повітрі та довкіллі.

З початком воєнного періоду робота установи зосереджена на запобіганні, виявленні та ефективному реагуванні на надзвичайні події у галузі громадського здоров’я та координації заходів реагування на хімічні, біологічні, радіаційні та ядерні ризики.

Впродовж І півріччя 2022р. ДУ «Запорізький  обласний центр контролю та профілактики хвороб  Міністерства охорони здоров’я України» відібрано 1894 проби атмосферного повітря та проведено 6307 досліджень, з них показник відхилень в пробах складає 12,7%. У тому числі, мобільною лабораторією моніторингу довкілля (МЛМД) проведено 4898 досліджень атмосферного повітря.

Основний відсоток відхилень припадає на м.Запоріжжя, де перевищення гігієнічних нормативів в атмосферному повітрі обумовлювали наступні показники: сірководень, пил, формальдегід, вуглецю оксид, фенол, азоту діоксид та інші.

Найбільшими забруднювачами атмосферного повітря залишаються стаціонарні та пересувні джерела викидів м.Запоріжжя.

Впродовж зазначеного періоду в Запорізькій області із водопровідної мережі відібрано 1507 проб на мікробіологічні та 1274 проб на санітарно-хімічні показники. Відсоток нестандартних проб по мікробіологічних показниках за весь період складає 0,5%, що свідчить про мінімальний ступінь потенційного епідемічного ризику питної води. По санітарно-хімічних показниках процент відхилень складає 8,5%, що свідчить про підвищений рівень хімічного забруднення питної води. Перевищення гігієнічних нормативів в питній воді обумовлювали показники – кольоровість, загальне залізо, окиснюваність.

Найбільш високий рівень відхилень за санітарно-хімічними показниками в питній води реєструвався в населених пунктах Бердянського (18,5% відхилень), Пологівського (8,7%), Василівського (5,7%), Запорізького (5,4%) районів. Основна частина відхилень (до 70%) припадає на сільські водозабори та водогони та свідчить про вторинний характер забруднення води, причиною яких може бути незадовільний санітарно–технічний стан водопровідних споруд.

З початку червня 2022р ведеться моніторинг якості води відкритих водоймищ. В межах зон рекреації відібрано 43 проби (140 досліджень) на мікробіологічні та 35 проб (297 досліджень) на санітарно-хімічні показники. Відсоток нестандартних проб по мікробіологічних показниках за весь період складає 0,1% (за індексом ЛПКП у м.Енергодарі та м.Запоріжжі). По санітарно-хімічних показниках відсоток відхилень складає 0,11% (за показником забарвлення у м.Запоріжжі).

Установою забезпечено проведення моніторингу санітарного стану ґрунту, в ході якого було відібрано та досліджено 60 проб на мікробіологічні та 40 проб на санітарно-хімічні показники. Відсоток нестандартних проб по мікробіологічних показниках за весь період складає 0,07% (за вмістом кишкової палички та ентерококу). По санітарно-хімічних показниках відсоток відхилень складає 0,03% (за вмістом пестицидів). 

Робота з моніторингу та оцінки факторів середовища життєдіяльності людини триває.