Атестація робочих місць- запорука збереження здоров’я працівників!

Якщо на підприємстві є робочі місця, на яких технологічний процес, обладнання, використовувана сировина та матеріали можуть бути потенційними джерелами шкідливих та небезпечних виробничих факторів, які можуть негативно впливати на стан здоров’я працівників і привести до виникнення гострих та хронічних професійних захворювань, то у відповідності до п. 4 «Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 р. № 442, керівники підприємств зобов’язані забезпечити виконання комплексу заходів, направлених на зниження ризиків виникнення захворювань, здійснення систематичного виробничого лабораторного контролю за відповідністю шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища гігієнічним нормативам, а також забезпечити своєчасне та якісне проведення атестації робочих місць.

Наразі, ДУ «Запорізький ОЦКПХ МОЗ України» забезпечує своєчасне та якісне надання послуг з проведення санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища, важкості й напруженості трудового процесу на робочому місці в порядку атестації робочих місць та здійснення відомчого лабораторного контролю за станом умов праці на виробництві.

Для виконання зазначених завдань ДУ «Запорізький ОЦКПХ МОЗ України» має у своєму розпорядженні санітарно-гігієнічну, токсикологічну, радіологічну лабораторії та лабораторію електромагнітних полів та інших фізичних факторів, відділ організації та забезпечення лабораторних досліджень, які укомплектовані кваліфікованими фахівцями й необхідним лабораторним обладнанням, приладами та визнанні атестованими на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу Державною службою України з питань праці.

Запрошуємо керівників підприємств, організацій, установ до співпраці з питань організації та забезпечення відомчого лабораторного контролю і атестації робочих місць.

За консультаціями та для подання заявки на проведення досліджень звертайтеся до відділу організації та забезпечення лабораторних досліджень ДУ «Запорізький ОЦКПХ МОЗ України» за телефоном 702 34 45.