Інформація про роботу мобільної лабораторії моніторингу довкілля 16.07.2022

16 липня 2022 року продовжувалась робота мобільної лабораторії моніторингу довкілля в цілодобовому режимі.

Протягом доби були проведені планові моніторингові дослідження атмосферного повітря на території  житлової  забудови по   північному, північно-західному напрямку факелу викидів в денний час в точках по вул. Рекордна,27, вул. Моторобудівників, буд. 74.

Дослідження проводились по забруднюючим речовинам: пил загальний, дрібнодисперсний пил діаметром 2,5 мкм. (PM2.5), дрібнодисперсний пил діаметром 10 мкм. (PM10), оксид вуглецю, формальдегід, діоксид азоту, оксид азоту, озон, хлор.

Протягом дня проведено 37 досліджень вмісту забруднюючих речовин в атмосферному повітрі та гамма-фону .

Зафіксоване  перевищення максимально-разових гранично-допустимих концентрацій :

  • вул.Моторобудівників, буд. 74 по північно-західному   напрямку вітру   1045– 1115 – формальдегід – 0,042 мг/м3, в 1,2 рази вище ГДК.

Середньодобові концентрації пилу за добу 16.07.2022 р. у точці спостереження по вул. Рекордна, буд. 27 становлять:

  • дрібнодисперсного пилу PM2,5 – 16 мкг/м3,що перевищує рекомендовану ВООЗ середньодобову концентрацію 15 мкг/м3;
  • дрібнодисперсного пилу РМ10 – 18 мкг/м3,що не перевищує рекомендовану ВООЗ середньодобову концентрацію 45 мкг/м3.

Концентрація дрібнодисперсного пилу оцінювалась відповідно рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я (Publications WHO global air quality guidelines. Particulate matter (PM2.5 and PM10), ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide. ISBN 978-92-4-003422-8 (electronic version). © World Health Organization 2021).

За добу 16.07.2022 р. радіаційний фон є таким, який не перевищує властивий для цієї території природний фон.

Лабораторія працюватиме в цілодобовому щоденному режимі (в тому числі у вихідні та святкові дні) по виконанню планових та позапланових вимірювань.