Інформація про роботу мобільної лабораторії моніторингу довкілля  26.07.2022

26 липня 2022 року продовжувалась робота мобільної лабораторії моніторингу довкілля в цілодобовому режимі.

Враховуючи значну кількість звернень від громадян, протягом доби були проведені моніторингові дослідження атмосферного повітря на території житлової забудови у Шевченківському та Заводському районах м. Запоріжжя.

Дослідження проводились в денний час в точках по вул.  Билкіна, буд. 14, Омельченка, буд. 11, та в нічний час по вул. Електрична, буд. 182.

Дослідження проводились по забруднюючим речовинам: пил загальний, дрібнодісперсний  пил діаметром 2,5 мкм. (PM2.5), дрібнодісперсний пил діаметром 10 мкм.  (PM10), оксид вуглецю, формальдегід, діоксид азоту,оксид азоту, озон, хлор. Відібрані проби для дослідження у санітарно-гігієнічній лабораторії установи на фенол, хром, аміак ,сірководень, ангідрид сірчистий, водень хлористий, ацетон, бензол, толуол, ксилол, етилацетат, бутилацетат, бензин, вуглеводні насичені.

Протягом доби проведено 60 досліджень вмісту забруднюючих речовин в атмосферному повітрі та гамма-фону .

Зафіксоване перевищення максимально-разових гранично-допустимих концентрацій:

вул.  Електрична, буд. 182попівнічно-західному напрямку вітру 2317– 2347:

– фенол – 0,017 мг/м3, в 1,7 рази вище ГДК;

– аміак – 0,46 мг/м3, в 2,3 рази вище ГДК.

Середньодобові концентрації пилу за добу  26.07.2022 р. у точці спостереження по вул. Рекордна, 27 становлять: 

– дрібнодісперсного пилу PM2,5 – 9 мкг/м3,що не перевищує рекомендовану ВООЗ середньодобову концентрацію 15 мкг/м3;

– дрібнодісперсного пилу РМ1011 мкг/м3,що не перевищує рекомендовану ВООЗ середньодобову концентрацію 45 мкг/м3.

Концентрація дрібнодісперсного пилу оцінювалась відповідно рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я (Publications WHO global air quality guidelines. Particulate matter (PM2.5 and PM10), ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide. ISBN 978-92-4-003422-8 (electronic version). © World Health Organization 2021).

За добу 26.07.2022 р. радіаційний фон є таким, який не перевищує властивий для цієї території природний фон.

Лабораторія працюватиме в цілодобовому щоденному режимі (в тому числі у вихідні та святкові дні) по виконанню планових та позапланових вимірювань.