Інформація про роботу мобільної лабораторії моніторингу довкілля 29.07.2022

29 липня 2022 року продовжувалась робота мобільної лабораторії моніторингу довкілля в цілодобовому режимі.

Протягом доби були проведені планові моніторингові дослідження атмосферного повітря на території житлової забудови по північному напрямку факелу викидів в денний час в точках по вул. Рекордна, буд.27, вул. Шкільна, буд. 40, вул. Передатна, буд. 24 , у нічний час в точках по вул. Космічна, буд. 122, вул. Рекордна, буд. 27.

Дослідження проводились по забруднюючим речовинам: пил загальний, дрібнодісперсний пил діаметром 2,5 мкм (PM2.5), дрібнодісперсний пил діаметром 10 мкм (PM10), оксид вуглецю, формальдегід, діоксид азоту, оксид азоту, озон, хлор.

Враховуючи значну кількість звернень від громадян, були відібрані проби атмосферного повітря для дослідження у санітарно-гігієнічній лабораторії установи на вміст фенолу, аміаку, сірководню.

Протягом доби відібрано для досліджень 19 проб атмосферного повітря та здійснено 14 вимірювань гамма-фону.

Зафіксоване перевищення нормативів вмісту забруднюючих речовин в атмосферному повітрі:

вул. Шкільна, буд. 40 – по північному напрямку вітру у період 09:51–10:51 годин:

  • аміак – 0,28 мг/м3, в 1,4 рази вище ГДК;
  • сірководень – 0,0096 мг/м3, в 1,2 рази вище ГДК;

вул. Передатна, буд. 24 – по північному напрямку вітру у період 11:00–12:00 годин:

  • формальдегід – 0,039 мг/м3, в 1,1 рази вище ГДК;

вул. Космічна, буд. 122 – по північному напрямку вітру у період 21:35–22:35 годин:

  • аміак – 0,24 мг/м3, в 1,2 рази вище ГДК.

Середньодобові концентрації пилу за добу 29.07.2022 р. у точці спостереження по вул. Рекордна, буд. 27 становлять:

  • дрібнодісперсного пилу PM2,5 – 11 мкг/м3,що не перевищує рекомендовану ВООЗ середньодобову концентрацію 15 мкг/м3;
  • дрібнодісперсного пилу РМ10 – 14 мкг/м3,що не перевищує рекомендовану ВООЗ середньодобову концентрацію 45 мкг/м3.

Концентрація дрібнодісперсного пилу оцінювалась відповідно рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я (Publications WHO global air quality guidelines. Particulate matter (PM2.5 and PM10), ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide. ISBN 978-92-4-003422-8 (electronic version). © World Health Organization 2021).

За добу 29.07.2022 р. радіаційний фон є таким, який не перевищує властивий для цієї території природний фон.

Нижче наводяться графічні матеріали щодо вказаних вимірювань.