Інформація про роботу мобільної лабораторії моніторингу довкілля  13.08.2022

13 серпня 2022 року продовжувалась робота мобільної лабораторії моніторингу довкілля в цілодобовому режимі.

Протягом доби були проведені планові моніторингові дослідження атмосферного повітря на території житлової забудови по північно-східному , східному напрямку факелу викидів в денний час в точках по вул. Рекордна, буд.27, вул. Ладозька, буд. 42, вул. Зразкова, буд. 1, у нічний час в точці по вул. Передатна, буд. 40.

Дослідження проводились по забруднюючим речовинам: пил загальний, дрібнодисперсний пил діаметром 2,5 мкм (PM2.5), дрібнодисперсний пил діаметром 10 мкм (PM10), оксид вуглецю, формальдегід, діоксид азоту, оксид азоту, озон, хлор.

Враховуючи значну кількість звернень від громадян, були відібрані проби атмосферного повітря для дослідження у санітарно-гігієнічній лабораторії установи на вміст фенолу, аміаку, сірководню.

Протягом доби відібрано для досліджень 19 проб атмосферного повітря та здійснено 14 вимірювань гамма-фону.

Зафіксоване перевищення нормативів вмісту забруднюючих речовин в атмосферному повітрі:

вул. Ладозька, буд. 42 – по східному напрямку вітру у період 10:30 – 1:30 годин:

  • сірководень – 0,0096 мг/м3, в 1,2 рази вище ГДК

вул. Передатна, буд.40 – по північно-східному напрямку вітру у період 22:00 – 23:00 годин:

  • сірководень – 0,0084 мг/м3, в 1,05 рази вище ГДК

Середньодобові концентрації пилу за добу 13.08.2022 р. у точці спостереження по вул. Рекордна, буд. 27 становлять: 

-дрібнодісперсного пилу PM2,5 – 14 мкг/м3, що не перевищує рекомендовану ВООЗ середньодобову концентрацію 15 мкг/м3;

-дрібнодісперсного пилу РМ1028 мкг/м3, що не перевищує рекомендовану ВООЗ середньодобову концентрацію 45 мкг/м3.

Концентрація дрібнодісперсного пилу оцінювалась відповідно рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я (Publications WHO global air quality guidelines. Particulate matter (PM2.5 and PM10), ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide. ISBN 978-92-4-003422-8 (electronic version). © World Health Organization 2021).

За добу 13.08.2022 р. радіаційний фон є таким, який не перевищує властивий для цієї території природний фон.

Нижче наводяться графічні матеріали щодо вказаних вимірювань.