ОРГАНІЗАЦІЯ ЛАБОРАТОРНОЇ СПРАВИ: ОСНОВНІ НАПРЯМКИ  РОБОТИ

Лабораторії відокремленого підрозділу «Запорізький відділ ДУ «Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» під керівництвом завідуючого відділу Володимира Хомутова, мають свідоцтва про визнання технічної компетентності при проведенні вимірювань в сфері законодавчо регульованої метрології згідно галузі та достатню матеріальну базу і фахівців вищого рівня кваліфікації для здійснення лабораторного контролю.

Дослідження виконуються за бюджетні кошти відповідно до річного плану та на платній основі для замовників.

Мікробіологічна лабораторія проводить  бактеріологічні та паразитологічні дослідження харчових продуктів,  питної води, води водоймищ, ґрунту для виявлення  факторів, які можуть небезпечно впливати на стан здоров’я людини.

Проводяться бактеріологічні дослідження зовнішнього середовища методом змивів та дослідження стерильного матеріалу в  лікувально-профілактичних закладах з метою профілактики та розслідування випадків внутрішньолікарняного інфікування пацієнтів.

Проводиться профілактичне бактеріологічне обстеження працівників, робота яких пов’язана з обслуговуванням населення.

Лабораторія досліджує з діагностичною метою інфікований біологічний матеріал від хворих пацієнтів, здійснює виділення, ідентифікацію мікроорганізмів з осередку запалення а також вивчення    антибіотикорезистентності збудників захворювань, що є нашим внеском у боротьбу з самолікуванням та нераціональним застосуванням антибіотиків.

Санітарно-гігієнічна лабораторія виконує дослідження атмосферного повітря, повітря робочої зони, повітря закритих приміщень, питної води, води поверхневих водоймищ, стічних та зливових вод підприємств і організацій, заміри фізичних факторів.

Одним із важливих напрямків в роботі лабораторії є дослідження стічних та зливових вод, які потрапляють із підприємств і організацій в мережі побутової каналізації нашого міста, а після очищення в річку Дніпро. Атестовані на визначення 23 показників в таких водах та забезпечуємо своєчасне та якісне надання послуг з проведення досліджень. 

Запрошуємо керівників підприємств, організацій, установ до співпраці.

Звертатись за консультацією за телефонами: (061) 233-31-45, (061) 233-61-00