Інформація про роботу мобільної лабораторії моніторингу довкілля 23.08.2022

23 серпня 2022 року продовжувалась робота мобільної лабораторії моніторингу довкілля в цілодобовому режимі.

Протягом доби були проведені планові моніторингові дослідження атмосферного повітря на території житлової забудови по північно-східному , східному напрямку факелу викидів в денний час в точках по пр. Інженера Преображенського, буд. 17, вул. Ладозька, буд. 42, вул. Вишнева, буд. 65, у нічний час в точках по вул.Рекордна, буд.27, вул.Космічна, буд. 87, вул. Магістральна,90.

Дослідження проводились по забруднюючим речовинам: пил загальний, дрібнодисперсний пил діаметром 2,5 мкм (PM2.5), дрібнодисперсний пил діаметром 10 мкм (PM10), оксид вуглецю, формальдегід, діоксид азоту, оксид азоту, озон, хлор.

Враховуючи значну кількість звернень від громадян, були відібрані проби атмосферного повітря для дослідження у санітарно-гігієнічній лабораторії установи на вміст фенолу, аміаку, сірководню.

Протягом доби відібрано для досліджень 21 пробу атмосферного повітря та здійснено 18 вимірювань гамма-фону.

Зафіксоване перевищення нормативів вмісту забруднюючих речовин в атмосферному повітрі:

вул. Ладозька, буд. 42 –  по східному напрямку вітру:

  • сірководень – 0,0085 мг/м3, в 1,06 рази вище ГДК;
  • фенол – 0,011 мг/м3, в 1,1 рази вище ГДК;

вул. Вишнева, буд. 65 –  по східному напрямку вітру  :

  • сірководень – 0,0089 мг/м3, в 1,1 рази вище ГДК;

вул. Магістральна,90 –  по східному напрямку вітру:

  • сірководень – 0,0087 мг/м3, в 1,09 рази вище ГДК.

Середньодобові концентрації пилу за добу 23.08.2022 р. у точці спостереження по вул. Рекордна, 27 становлять:

– дрібнодісперсного пилу PM2,5 – 11 мкг/м3,що не перевищує рекомендовану ВООЗ середньодобову концентрацію 15 мкг/м3;

– дрібнодісперсного пилу РМ1023 мкг/м3,що не перевищує рекомендовану ВООЗ середньодобову концентрацію 45 мкг/м3.

Концентрація дрібнодісперсного пилу оцінювалась відповідно рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я (Publications WHO global air quality guidelines. Particulate matter (PM2.5 and PM10), ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide. ISBN 978-92-4-003422-8 (electronic version). © World Health Organization 2021).

За добу 23.08.2022 р. радіаційний фон є таким, який не перевищує властивий для цієї території природний фон.

Нижче наводяться графічні матеріали щодо вказаних вимірювань.