Навчально-практичний семінар для мобільних груп радіаційного спостереження і дозиметричного контролю

Сьогодні в ДУ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ» проведено навчально-практичний семінар для мобільних груп радіаційного спостереження і дозиметричного контролю на тему: «Забезпечення готовності реагування на ядерну аварію на Запорізькій АЕС».
Навчально-практичний семінар підготували спеціалісти радіологічної лабораторії на чолі з завідувачем Лемешко Л.Т.
На семінарі були висвітлені теми: Законодавство України в галузі радіаційної безпеки; основи ядерної фізики; види радіоактивних випромінювань; виникнення радіаційних аварій та їх класифікація.
Також висвітлена тема впливу радіації на живий організм та конкретно вплив на людину: клітину, тканини організму, органи людини.
Були розглянуті види наслідків впливу радіації на людину: детерміністичні (які виникають безпосередньо після отримання певної великої дози опромінення) та стохастичні (які можуть виникнути у продовж життя людини при невеликих дозах опромінення).
Нагадали ще раз про йодну профілактику при викиді радіоактивного йоду в атмосферу.
Відпрацювали методику одягання засобів індивідуального захисту на членів мобільних груп, методику відбирання проб продуктів харчування, води, об’єктів довкілля для дослідження їх на радіоактивність в радіологічній лабораторії.
Провідний інженер радіологічної лабораторії Трусевич І.Л. провів додаткове навчання членів мобільних груп роботі на дозиметричних приладах та, як оцінювати їх покази.
Окрім того, нагадали правила поведінки оперативних мобільних груп у зоні радіоактивного зараження.
Тримаємося та віримо в Перемогу і працюємо для того, щоб цей бажаний день якнайскоріше настав.