Інформація про роботу мобільної лабораторії моніторингу довкілля  12.09.2022

12 вересня 2022 року продовжувалась робота мобільної лабораторії моніторингу довкілля в цілодобовому режимі.

Протягом доби були проведені планові моніторингові дослідження атмосферного повітря на території житлової забудови по східному , північно- східному , північно- західному , північному напрямку факелу викидів в денний час в точках по пр. Інж. Преображенського, буд. 17, вул. Північне шосе, буд. 10, вул. Полякова, буд. 23, у нічний час в точках по вул. Рекордна, буд. 27, пр. Металургів, буд. 15а, вул. Новокузнецька, буд. 5.

Дослідження проводились по забруднюючим речовинам: пил загальний, дрібнодисперсний пил діаметром 2,5 мкм (PM2.5), дрібнодисперсний пил діаметром 10 мкм (PM10), оксид вуглецю, діоксид азоту, оксид азоту, озон, хлор, ртуть.

Відібрані проби атмосферного повітря для дослідження у санітарно-гігієнічній лабораторії установи на вміст формальдегіду, фенолу, аміаку, сірководню.

Протягом доби відібрано для досліджень 36 проб атмосферного повітря та здійснено 16 вимірювань гамма-фону.

Зафіксоване перевищення нормативів вмісту забруднюючих речовин в атмосферному повітрі:

вул. Рекордна,буд.27 – по північно – східному напрямку вітру:

  • фенол  –  0,012 мг/м3, в 1,2 рази вище ГДК
  •  сірководень  –  0,012 мг/м3, в 1,5 рази вище ГДК

вул. Північне шосе, буд. 10 – по східному напрямку вітру:

  • сірководень  –  0,0091 мг/м3, в 1,14 рази вище ГДК
  • фенол  –  0,011 мг/м3, в 1,1 рази вище ГДК

вул. Полякова, буд. 23 – по північному напрямку вітру:

  • сірководень  –  0,01 мг/м3, в 1,25 рази вище ГДК
  • фенол  –  0,011 мг/м3, в 1,1 рази вище ГДК

пр. Металургів, буд. 15а – по північно – західному напрямку вітру:

  • фенол  –  0,011 мг/м3, в 1,1 рази вище ГДК
  •  сірководень  –  0,012 мг/м3, в 1,5 рази вище ГДК

Середньодобові концентрації пилу за  добу 12.09.2022 р. у точці спостереження по вул. Рекордна, 27 становлять: 

-дрібнодісперсного пилу PM2,5 – 17 мкг/м3,що перевищує рекомендовану ВООЗ середньодобову концентрацію 15 мкг/м3;

-дрібнодісперсного пилу РМ1023 мкг/м3,що не перевищує рекомендовану ВООЗ середньодобову концентрацію 45 мкг/м3.

Концентрація дрібнодісперсного пилу оцінювалась відповідно рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я (Publications WHO global air quality guidelines. Particulate matter (PM2.5 and PM10), ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide. ISBN 978-92-4-003422-8 (electronic version). © World Health Organization 2021).

За добу 12.09.2022 р. радіаційний фон є таким, який не перевищує властивий для цієї території природний фон.

Нижче наводяться графічні матеріали щодо вказаних вимірювань.