Інформація про роботу мобільної лабораторії моніторингу довкілля 16.09.2022

16 вересня 2022 року продовжувалась робота мобільної лабораторії моніторингу довкілля в цілодобовому режимі.

Протягом доби були проведені планові моніторингові дослідження атмосферного повітря на території житлової забудови по південно-західному , північно-західному напрямку факелу викидів в денний час в точках по вул.Скворцова, буд. 190, вул.М.Корищенка, буд. 38, у нічний час в точці по вул. Яценка, буд.3.

Дослідження проводились по забруднюючим речовинам: оксид вуглецю, діоксид азоту, оксид азоту, озон, хлор.

Відібрані проби атмосферного повітря для дослідження у санітарно-гігієнічній лабораторії установи на вміст формальдегіду, фенолу, аміаку, сірководню.

Протягом доби відібрано для досліджень 11 проб атмосферного повітря та здійснено 12 вимірювань гамма-фону.

Зафіксоване перевищення нормативів вмісту забруднюючих речовин в атмосферному повітрі:

вул. Скворцова, буд. 190 –  по південно-західному напрямку вітру  :

  • фенол – 0,011 мг/м3, в 1,1 рази вище ГДК

вул. М.Корищенка, буд. 38 –  по південно-західному напрямку вітру  :

  • сірководень – 0,0087 мг/м3, в 1,09 рази вище ГДК

За добу 16.09.2022 р. радіаційний фон є таким, який не перевищує властивий для цієї території природний фон.

Нижче наводяться графічні матеріали щодо вказаних вимірювань.