Інформація про роботу мобільної лабораторії моніторингу довкілля  21.09.2022

21 вересня 2022 року продовжувалась робота мобільної лабораторії моніторингу довкілля в цілодобовому режимі.

Протягом доби були проведені планові моніторингові дослідження атмосферного повітря на території житлової забудови по південно-західному , північно-західному напрямку факелу викидів в денний час в точках по вул. О. Кобилянської, буд. 2, вул. М. Корищенка, буд. 38, у нічний час в точках по вул. Електрична, буд. 220, вул. Українська, буд. 133.

Дослідження проводились по забруднюючим речовинам: оксид вуглецю, діоксид азоту, оксид азоту, озон, хлор.

Відібрані проби атмосферного повітря для дослідження у санітарно-гігієнічній лабораторії установи на вміст формальдегіду, фенолу, аміаку, сірководню.

Протягом доби відібрано для досліджень 20 проб атмосферного повітря та здійснено 14 вимірювань гамма-фону.

Зафіксоване перевищення нормативів вмісту забруднюючих речовин в атмосферному повітрі:

вул. Електрична, буд. 220  – по північно-західному напрямку вітру:

  • сірководень  –  0,0089 мг/м3, в 1,11 рази вище ГДК

вул. Українська, буд. 133  –  по північно-західному напрямку вітру:

  • сірководень  –  0,0082 мг/м3, в 1,03 рази вище ГДК

За добу 21.09.2022 р. радіаційний фон є таким, який не перевищує властивий для цієї території природний фон.

Нижче наводяться графічні матеріали щодо вказаних вимірювань.