Інформація про роботу мобільної лабораторії моніторингу довкілля  26.09.2022

26 вересня 2022 року продовжувалась робота мобільної лабораторії моніторингу довкілля в цілодобовому режимі.

Протягом доби були проведені планові моніторингові дослідження атмосферного повітря на території житлової забудови по південному, південно-східному , напрямку факелу викидів в денний час в точках по вул. О. Поради, буд. 39, Історична, буд. 9,  у нічний час в точці по вул. Гребельна, буд. 1.

Дослідження проводились по забруднюючим речовинам: оксид вуглецю, діоксид азоту, оксид азоту, озон, хлор, ртуть.

Відібрані проби атмосферного повітря для дослідження у санітарно-гігієнічній лабораторії установи на вміст формальдегіду, фенолу, аміаку, сірководню.

Протягом доби відібрано для досліджень 18 проб  атмосферного повітря та здійснено 12 вимірювань гамма-фону.

Зафіксоване перевищення нормативів вмісту забруднюючих речовин в атмосферному повітрі:

вул. О. Поради, буд. 39  –  по південному напрямку вітру  :

  • сірководень  –  0,0082 мг/м3, в 1,03 рази вище ГДК.

За добу 26.09.2022 р. радіаційний фон є таким, який не перевищує властивий для цієї території природний фон.

Нижче наводяться графічні матеріали щодо вказаних вимірювань.