Інформація про роботу мобільної лабораторії моніторингу довкілля  30.09.2022

30 вересня 2022 року продовжувалась робота мобільної лабораторії моніторингу довкілля в цілодобовому режимі.

Протягом доби були проведені планові моніторингові дослідження атмосферного повітря на території житлової забудови по південному, південно-східному, східному напрямку факелу викидів в денний час в точках по вул. Зразкова, буд. 1, Харчова, буд. 9, у нічний час у точці по пр. Металургів, буд. 15а. 

Дослідження проводились по забруднюючим речовинам: пил загальний, дрібнодисперсний пил діаметром 2,5 мкм (PM2.5), дрібнодисперсний пил діаметром 10 мкм (PM10),оксид вуглецю, діоксид азоту, оксид азоту, озон, хлор.

Відібрані проби атмосферного повітря для дослідження у санітарно-гігієнічній лабораторії установи на вміст формальдегіду, фенолу, аміаку, сірководню.

Протягом доби відібрано для досліджень 20 проб  атмосферного повітря та здійснено 12 вимірювань гамма-фону.

 Зафіксоване перевищення нормативів вмісту забруднюючих речовин в атмосферному повітрі:

вул. Зразкова, буд. 1 – по південному напрямку вітру:

  • сірководень  –  0,0084 мг/м3, в 1,05 рази вище ГДК

вул. Харчова, буд. 9 – по південному напрямку вітру:

  • фенол  –  0,011 мг/м3, в 1,1 рази вище ГДК

Середньодобові концентрації пилу за добу 30.09.2022 р. у точці спостереження по вул. Рекордна, 27 становлять: 

-дрібнодісперсного пилу PM2,5 – 7 мкг/м3,що не перевищує рекомендовану ВООЗ середньодобову концентрацію 15 мкг/м3;

-дрібнодісперсного пилу РМ108 мкг/м3,що не перевищує рекомендовану ВООЗ середньодобову концентрацію 45 мкг/м3.

Концентрація дрібнодісперсного пилу оцінювалась відповідно рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я (Publications WHO global air quality guidelines. Particulate matter (PM2.5 and PM10), ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide. ISBN 978-92-4-003422-8 (electronic version). © World Health Organization 2021).

Середньодобові концентрації діоксиду азоту та озону за добу  30.09.2022 р. у точці спостереження по вул. Рекордна, буд. 27 становлять: 

– діоксиду азоту – 0,005 мг/м3,що не перевищує затверджену середньодобову концентрацію 0,04 мг/м3;

– озону0,045 мг/м3, що перевищує затверджену середньодобову концентрацію 0,03 мг/м3.

За добу 30.09.2022 р. радіаційний фон є таким, який не перевищує властивий для цієї території природний фон. Нижче наводяться графічні матеріали щодо вказаних вимірювань