Інформація про роботу мобільної лабораторії моніторингу довкілля 01.10.2022

01 жовтня 2022 року продовжувалась робота мобільної лабораторії моніторингу довкілля в цілодобовому режимі.

Протягом доби були проведені планові моніторингові дослідження атмосферного повітря на території житлової забудови по південному, південно-західному , західному напрямку факелу викидів в денний час в точках по вул. Історична, буд. 9, Олексія Поради, буд. 39, у нічний час у точці по вул.Українська, буд.133.

Дослідження проводились по забруднюючим речовинам: пил загальний, дрібнодисперсний пил діаметром 2,5 мкм (PM2.5), дрібнодисперсний пил діаметром 10 мкм (PM10),оксид вуглецю, діоксид азоту, оксид азоту, озон, хлор,ртуть.

Протягом доби відібрано для досліджень 15 проб атмосферного повітря та здійснено 12 вимірювань гамма-фону.

Перевищення нормативів вмісту забруднюючих речовин в атмосферному повітрі не зафіксоване.

Середньодобові концентрації пилу за добу 01.10.2022 р. у точці спостереження по вул. Рекордна, 27 становлять:

  • дрібнодісперсного пилу PM2,5 – 11 мкг/м3,що не перевищує рекомендовану ВООЗ середньодобову концентрацію 15 мкг/м3;
  • дрібнодісперсного пилу РМ1013 мкг/м3,що не перевищує рекомендовану ВООЗ середньодобову концентрацію 45 мкг/м3.

Концентрація дрібнодісперсного пилу оцінювалась відповідно рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я (Publications WHO global air quality guidelines. Particulate matter (PM2.5 and PM10), ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide. ISBN 978-92-4-003422-8 (electronic version). © World Health Organization 2021).

Середньодобові концентрації діоксиду азоту та озону за добу 01.10.2022 р. у точці спостереження по вул. Рекордна, 27 становлять:

– діоксиду азоту – 0,007 мг/м3,що не перевищує затверджену середньодобову концентрацію 0,04 мг/м3;

– озону0,041 мг/м3,що перевищує затверджену середньодобову концентрацію 0,03 мг/м3.

За добу 01.10.2022 р. радіаційний фон є таким, який не перевищує властивий для цієї території природний фон.

Нижче наводяться графічні матеріали щодо вказаних вимірювань.