Інформація про роботу мобільної лабораторії моніторингу довкілля  06.10.2022

6 жовтня 2022 року продовжувалась робота мобільної лабораторії моніторингу довкілля в цілодобовому режимі.

 Протягом доби були проведені планові моніторингові дослідження атмосферного повітря на території житлової забудови по західному та південно-західному напрямку факелу викидів в денний час в точках по вул. Рекордна, буд. 27,  вул.М.Корищенка, буд. 38, вул. Електрична, буд. 220.

Дослідження проводились по забруднюючим речовинам: пил загальний, дрібнодисперсний пил діаметром 2,5 мкм (PM2.5), дрібнодисперсний пил діаметром 10 мкм (PM10),оксид вуглецю, діоксид азоту, оксид азоту, озон, хлор.

Протягом доби відібрано для досліджень 11 проб атмосферного повітря та здійснено 10 вимірювань гамма-фону.

Зафіксовано перевищення нормативів вмісту забруднюючих речовин в атмосферному повітрі:

вул.М.Корищенка,38 по південно-західному  напрямку вітру:  

  • сірководень    0,0088 мг/м3, в 1,1 рази вище ГДК

Середньодобові концентрації пилу за добу 06.10.2022р. у точці спостереження по вул. Рекордна, 27 становлять: 

-дрібнодісперсного пилу PM2,5 –11 мкг/м3,що  не перевищує рекомендовану ВООЗ середньодобову концентрацію 15 мкг/м3;

-дрібнодісперсного пилу РМ1018 мкг/м3,що не перевищує рекомендовану ВООЗ середньодобову концентрацію 45 мкг/м3.

Концентрація дрібнодісперсного пилу оцінювалась відповідно рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я (Publications WHO global air quality guidelines. Particulate matter (PM2.5 and PM10), ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide. ISBN 978-92-4-003422-8 (electronic version). © World Health Organization 2021).

Середньодобові концентрації діоксиду азоту та озону за добу  06.10.2022 р. у точці спостереження по вул. Рекордна, буд. 27 становлять: 

– діоксиду азоту – 0,023 мг/м3,що не перевищує затверджену середньодобову концентрацію 0,04 мг/м3;

– озону0,025 мг/м3,  що  не перевищує затверджену середньодобову концентрацію 0,03 мг/м3.

За добу 06.10.2022 р. радіаційний фон є таким, який не перевищує властивий для цієї території природний фон.

Нижче наводяться графічні матеріали щодо вказаних вимірювань.