Інформація про роботу мобільної лабораторії моніторингу довкілля 12.11.2022

12 листопада 2022 року продовжувалась робота мобільної лабораторії моніторингу довкілля в цілодобовому режимі.

Протягом доби були проведені планові моніторингові дослідження атмосферного повітря на території житлової забудови по західному напрямку факелу викидів в денний та нічний час в точці по вул. Рекордна,27, в денний час в точках по вул.Електрична,220, Полякова,23.

Дослідження проводились по забруднюючим речовинам: пил загальний, дрібнодисперсний пил діаметром 2,5 мкм (PM2.5), дрібнодисперсний пил діаметром 10 мкм (PM10), оксид вуглецю, діоксид азоту, оксид азоту, озон, хлор, ртуть.

Відібрані проби атмосферного повітря для дослідження у санітарно-гігієнічній лабораторії установи на вміст формальдегіду, фенолу, аміаку, сірководню.

Протягом доби відібрано для досліджень 23 проби атмосферного повітря та здійснено 12 вимірювань гамма-фону.

Зафіксоване перевищення нормативів вмісту забруднюючих речовин в атмосферному повітрі:

вул. Електрична,220 –  по західному напрямку вітру  :

  • фенол – 0,011 мг/м3, в 1,1 рази вище ГДК

вул. Полякова,23 –  по західному напрямку вітру  :

  • сірководень – 0,0087 мг/м3, в 1,09 рази вище ГДК

Середньодобові концентрації пилу за добу 12.11.2022 р. у точці спостереження по вул. Рекордна, 27 становлять:

-дрібнодісперсного пилу PM2,5 – 16 мкг/м3,що перевищує рекомендовану ВООЗ середньодобову концентрацію 15 мкг/м3;

-дрібнодісперсного пилу РМ1018 мкг/м3,що не перевищує рекомендовану ВООЗ середньодобову концентрацію 45 мкг/м3.

Концентрація дрібнодісперсного пилу оцінювалась відповідно рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я (Publications WHO global air quality guidelines. Particulate matter (PM2.5 and PM10), ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide. ISBN 978-92-4-003422-8 (electronic version). © World Health Organization 2021).

Середньодобові концентрації діоксиду азоту та озону за добу 12.11.2022 р. у точці спостереження по вул. Рекордна, 27 становлять:

– діоксиду азоту – 0,013 мг/м3,що не перевищує затверджену середньодобову концентрацію 0,04 мг/м3;

– озону0,021 мг/м3,що не перевищує затверджену середньодобову концентрацію 0,03 мг/м3.

За добу 12.11.2022 р. радіаційний фон є таким, який не перевищує властивий для цієї території природний фон.

Нижче наводяться графічні матеріали щодо вказаних вимірювань.