Інформація про роботу мобільної лабораторії моніторингу довкілля  14.11.2022

14 листопада 2022 року продовжувалась робота мобільної лабораторії моніторингу довкілля в цілодобовому режимі.

 Протягом доби були проведені планові моніторингові дослідження атмосферного повітря на території житлової забудови по північному, північно-західному, напрямку факелу викидів в денний та нічний час в точці по вул. Рекордна, 27, в денний час в точках по вул. Передатна, 40, пр. Соборний, 26.

Дослідження проводились по забруднюючим речовинам: пил загальний, дрібнодисперсний пил діаметром 2,5 мкм (PM2.5), дрібнодисперсний пил діаметром 10 мкм (PM10), оксид вуглецю, діоксид азоту, оксид азоту, озон, хлор.

Відібрані проби атмосферного повітря для дослідження у санітарно-гігієнічній лабораторії установи на вміст формальдегіду, фенолу, аміаку, сірководню.

Протягом доби відібрано для досліджень 24 проби атмосферного повітря та здійснено 12 вимірювань гамма-фону.

Зафіксоване перевищення нормативів вмісту забруднюючих речовин в атмосферному повітрі:

вул. Передатна, 40 – по північному напрямку вітру:

  • аміак             – 0,27 мг/м3, в 1,35 рази вище ГДК
  • фенол            – 0,015 мг/м3, в 1,5 рази вище ГДК
  • сірководень  – 0,013 мг/м3, в 1,63 рази вище ГДК

пр. Соборний, 26 – по північному напрямку вітру:

  • сірководень  – 0,01 мг/м3, в 1,25 рази вище ГДК

Середньодобові концентрації пилу за добу 14.11.2022 р. у точці спостереження по вул. Рекордна, 27 становлять: 

-дрібнодісперсного пилу PM2,5 – 18 мкг/м3,що  перевищує рекомендовану ВООЗ середньодобову концентрацію 15 мкг/м3;

-дрібнодісперсного пилу РМ1022 мкг/м3,що не перевищує рекомендовану ВООЗ середньодобову концентрацію 45 мкг/м3.

Концентрація дрібнодісперсного пилу оцінювалась відповідно рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я (Publications WHO global air quality guidelines. Particulate matter (PM2.5 and PM10), ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide. ISBN 978-92-4-003422-8 (electronic version). © World Health Organization 2021).

Середньодобові концентрації діоксиду азоту та озону за добу 14.11.2022 р. у точці спостереження по вул. Рекордна, 27 становлять: 

– діоксиду азоту – 0,014 мг/м3,що не перевищує затверджену середньодобову концентрацію 0,04 мг/м3;

– озону0,018 мг/м3,що не перевищує затверджену середньодобову концентрацію 0,03 мг/м3.

За добу 14.11.2022 р. радіаційний фон є таким, який не перевищує властивий для цієї території природний фон.

Нижче наводяться графічні матеріали щодо вказаних вимірювань.