ЩО ТАКЕ РАДІАЦІЙНИЙ ФОН?

Як вважають вчені, іонізуюче випромінювання супроводжувало Великий вибух, внаслідок якого 20 млрд. років тому утворився Всесвіт. З того часу радіація постійно наповнює космічний простір, а людина знаходиться в атмосфері радіації.

Слово «радіація» з латині означає «випромінювання». Існує багато видів випромінювання, наприклад, електромагнітне, ультрафіолетове, інфрачервоне, теплове та інше. Проте, якщо ми говоримо про радіацію, ми маємо на увазі іонізуюче випромінювання – те, яке при проходженні через речовину, в тому числі через організм людини, здатне викликати в клітинах іонізацію молекул і атомів.

До таких видів випромінювання належать рентгенівське випромінювання, гамма-, бета- , альфа-, нейтронне випромінювання та деякі інші.

Іонізація призводить в клітинах  до складних біофізичних процесів, що змінює їх функції і , як наслідок, порушує нормальну життєдіяльність органів і тканин аж до їх загибелі. Наприклад, іонізація молекул ДНК може призвести до втрати клітиною основної її функції – функції поділу.

Усі ефекти впливу радіації на організм  поділяються на дві основні групи:

  • детерміновані ефекти  та
  • стохастичні ефекти.

Детерміновані ефекти – це соматичні ефекти, які виникають лише при перевищенні певного дозового порогу і тяжкість наслідків яких залежить від величини отриманої дози. До таких ефектів відносяться: гостра променева хвороба, променеві опіки, променева катаракта тощо.

Стохастичні ефекти – це безпорогові ефекти, ймовірність яких існує при будь-яких дозах іонізуючого випромінювання і зростає із збільшенням дози. Вони виникають не відразу, а через деякий проміжок часу. До таких ефектів належать злоякісні новоутворення (соматичні ефекти) та генетичні зміни, що передаються нащадкам (спадкові ефекти).

Як було сказано вище, радіація постійно оточує людину впродовж всього його життя. Головним чином це природна радіація, або природний радіаційний фон.

Природний радіаційний фон формується двома складовими – природними джерелами космічного і земного походження. Це космічне випромінювання та радіоактивні елементи земної кулі, води, повітря, продуктів харчування, будівельних матеріалів.

Радіація земного походження пов’язана з радіоактивністю ґрунтів, гірських порід і визначається головним чином вмістом в них урану(радію), торію і калію. На території Запорізькій області рівні гамма-фону за рахунок природної радіації складають 10-12 мкР·год-1 і можуть коливатися в ту чи іншу сторону.

На території України гамма-фон знаходиться на рівні 6-25 мкР·год-1.

В світі спостерігаються такі райони, де рівні гамма-фону набагато більші – 100-2000 мкР·год-1. Це Бразилія, Китай, Чехія, США, Єгипет. При цьому результати  багаторічних спостережень не виявили у населення цих районів будь яких  відхилень у стані здоров’я і тривалості життя.

Що стосується Запорізької області, то її населення за рік в середньому за рахунок природної радіоактивності земного і космічного випромінювання отримує дозу 0,7мЗв, що знаходиться в межах середньосвітових рівнів.

Матеріал підготував кандидат медичних наук, лікар радіологічної лабораторії ДУ “Запорізький ОЦКПХ МОЗ” Михайло Ілліч Костенецький