АТЕСТАЦІЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ ЗА УМОВАМИ ПРАЦІ. Що необхідно знати в умовах воєнного стану в Україні.

Кожного року в Україні реєструється близько 100 тисяч нещасних випадків на виробництві, при цьому 17 тисяч осіб стають інвалідами, а близько 2 тисяч гине. Щорічні виплати, пов’язані з відшкодуванням збитків, заподіяних життю і здоров’ю працівників під час виконання їх посадових обов’язків, становлять майже 400 млн. грн.

Атестація робочих місць за умовами праці є одним з інструментів щодо виявлення, та в подальшому попередження або зменшення дії шкідливих чи небезпечних факторів на робітників.

Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 р. № 442, та Методичні рекомендації щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджені постановою Міністерства праці України і Головним санітарним лікарем України від 01.09.1992 р. № 41 є основними нормативно – правовими актами, що регулюють процес проведення атестації робочих місць за умовами праці на підприємстві.

Відповідно до Порядку проведення атестації, атестація робочих місць за умовами праці проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначається наказом по підприємству в строки, передбачені колективним договором, але не рідше одного разу на 5 років.

У разі докорінноїзміни умов і характеру праці проводиться позачергова атестація. Результати атестації чинні протягом 5 років після їх затвердження до дати видання наказу на підприємстві про результати проведення чергової атестації. Відповідальність за своєчасне проведення атестації покладається на керівника підприємства, організації.

Наголошуємо, що чинні нормативно-правові акти, що регулюють питання проведення атестації, не передбачають можливості її відтермінування та продовження строків дії у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні.

Наразі, ДУ «Запорізький ОЦКПХ МОЗ України» забезпечує своєчасне та якісне надання послуг з проведення санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища, важкості й напруженості трудового процесу на робочому місці в порядку атестації робочих місць та здійснення відомчого лабораторного контролю за станом умов праці на виробництві.

Запрошуємо керівників підприємств, організацій, установ до співпраці з питань організації та забезпечення відомчого лабораторного контролю і атестації робочих місць за умовами праці.

За консультаціями та для подання заявки на проведення досліджень можна звернутися до відділу організації та забезпечення лабораторних досліджень ДУ «Запорізький ОЦКПХ МОЗ України» за телефоном (061)702 34 45.