ЯК ВПЛИВАЄ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ НА НАШЕ ЗДОРОВ’Я

За даними ВООЗ у глобальному масштабі забруднення атмосферного повітря щорічно викликає до 7 мільйонів випадків передчасної смерті, у тому числі більше 5 мільйонів унаслідок наявності неинфекційних захворювань (НІЗ).

До основних НІЗ, пов’язаних із забрудненням повітря, відносяться ішемічна хвороба серця, інсульт, хронічна обструктивна хвороба легенів і рак легенів.

Забрудники повітря є складною сумішшю газоподібних і твердих часток. Серед них тверді частки: приземний озон (O3), двоокис азоту (NO2) і двоокис сірки (SO2) (так звані класичні забрудники повітря), найінтенсивніше вивчаються на предмет їх дії на здоров’я. Тверді частки, в основному їх дрібна фракція (PM2,5) є головною проблемою громадської охорони здоров’я. Велика кількість досліджень, проведених в Європі і інших країнах, містить переконливі докази зв’язку широкого спектру захворювань і смертності з дією PM2,5.

Новіші дослідження надають докази патофізіологічної відповіді на поточні концентрації PM2, 5 в атмосферному повітрі і вірогідних біологічних механізмів, що зв’язують короткострокову і довгострокову дію PM2,5 із смертністю і захворюваністю, що спостерігається в епідеміологічних, клінічних і токсикологічних дослідженнях.

На додаток до серцево-судинних і респіраторних наслідків, з’являються свідчення інших наслідків забруднення повітря, таких як діабет, неврологічні проблеми розвитку у дітей і дорослих (порушення нервово-психічного розвитку і нейродегенеративные порушення).

Дія PM2,5 також асоціюється з порушенням легеневої функції у дітей. Росте число фактів, що свідчать про зв’язок забруднення атмосферного повітря, у тому числі мелкодисперсными частками, з несприятливими результатами пологів; наприклад, систематичний огляд виявив істотні зв’язки між дією PM2, 5 і низькою масою тіла при народженні, передчасними пологами і народженням дітей, маленьких для гестаційного віку.