ЯК ВПЛИВАЄ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ НА НАШЕ ЗДОРОВ’Я

Дія на людей забруднення повітря у ранньому дитинстві і ризик наслідків для здоров’я і розвитку в пізнішому віці вказують на необхідність вжиття заходів по запобіганню дії забруднення повітря в ранньому віці а також по запобіганню дії забруднення повітря на здоров’ї в контексті підходу на усіх етапах життя.
На додаток до епідеміологічних даних, що зв’язують забруднення повітря твердими частками з різноманітними наслідками для здоров’я, проводяться також поглиблені дослідження, спрямовані на визначення основних механістичних маршрутів.

Механістичні дані вказують на те, що забруднення повітря PM2,5 асоціюється з окислювальним стресом, системним запаленням і зміною електричних процесів сердечного м’яза.
Створення здоровішого довкілля для зниження захворюваності НІЗ може привести до цілого ряду супутніх вигод. Наприклад, зниження рівнів забруднення повітря вугільними електростанціями може не лише понизити риски для здоров’я від забруднення повітря твердими частками, але і запобігти попаданню ртуті в харчовий ланцюг.

Багато стратегій боротьби із забрудненням повітря також сприяють пом’якшенню наслідків зміни клімату, наприклад, в секторах енергетики і транспорту.

Екологічно чистіші транспортні засоби і громадський транспорт у поєднанні з ходьбою пішки і їздою на велосипеді також можуть сприяти підвищенню рівнів фізичної активності.
Зниження споживання червоного м’яса може безпосередньо сприяти зниженню захворюваності НИЗ і пом’якшенню наслідків зміни клімату за рахунок скорочення викидів парникових газів в секторі тваринництва.

Системі охорони здоров’я в Україні в цілому та в м. Запоріжжі, зокрема належить керівна і координуюча роль у вирішенні питань, пов’язаних з охороною здоров’я. Вона грає вирішальну роль в підвищенні обізнаності про дію забруднення повітря на здоров’ї людини і в забезпеченні інформаційно-пропагандистської діяльності.

Наразі в м. Запоріжжі продовжується робота мобільної лабораторії моніторингу довкілля в цілодобовому режимі, цілодобово проводяться планові моніторингові дослідження атмосферного повітря. Відібрані проби атмосферного повітря направляються для дослідження у санітарно-гігієнічну лабораторію ДУ “Запорізького ОЦКПХ МОЗ” на вміст формальдегіду, фенолу, аміаку, сірководню.

Будьте здорові та бережіть себе!

Джерело: Допис підготував завідувач відділу моніторингу та реагування на небезпеки ДУ ” Запорізький ОЦКПХ МОЗ України” Євген Тулушев.