Інформація про роботу мобільної лабораторії моніторингу довкілля 13.12.2022

13 грудня 2022 року продовжувалась робота мобільної лабораторії моніторингу довкілля в цілодобовому режимі.

Протягом доби були проведені планові моніторингові дослідження атмосферного повітря на території житлової забудови по південно-західному, західному, південно-східному напрямку факелу викидів в денний час в точках по вул. Козака Бабури, буд. 10, вул. О. Поради, буд.39, у нічний час в точці по вул. Рекордна, буд. 27.

Дослідження проводились по забруднюючим речовинам: пил загальний, дрібнодисперсний пил діаметром 2,5 мкм (PM2.5), дрібнодисперсний пил діаметром 10 мкм (PM10), оксид вуглецю, діоксид азоту, оксид азоту, озон, хлор.

Відібрані проби атмосферного повітря для дослідження у санітарно-гігієнічній лабораторії установи на вміст формальдегіду, фенолу, аміаку, сірководню.

Протягом доби відібрано для досліджень 13 проб атмосферного повітря.

Зафіксоване перевищення нормативів вмісту забруднюючих речовин в атмосферному повітрі:

вул. О. Поради, буд.39 – по південно-східному напрямку вітру:

  • сірководень       – 0,0082 мг/м3, в 1,03 рази вище ГДК

Нижче наводяться графічні матеріали щодо вказаних вимірювань.