МИ НА ВАРТІ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я Створено нове відділення інфекційного контролю та антимікробної резистентності

У нас є гарні новини!

В великій професійній родині Державної установи “Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України” нове поповнення — при відділі епідеміологічного нагляду (спостереження) та профілактики інфекційних хвороб.

Даний структурний підрозділ створений через необхідність реагувати на виклики сучасності у сфері профілактики інфекцій та інфекційного контролю, а також згідно законодавчих норм у межах охорони здоров’я.

🟩Перед молодим відділенням поставлені наступні задачі:

✅ Стати першим в області інформаційно-аналітичним і організаційно-методичним центром для закладів охорони здоров’я та закладів соціального захисту з питань впровадження системи інфекційного контролю та антибіотикорезистентності.
✅ Налагодити взаємовідносини та співпрацю з Відділами Інфекційного Контролю закладів охорони здоров я.
✅ Збирати достовірну і актуальну інформацію, створити базу даних з питань ПІІК та взаємодіяти з ЦГЗ щодо її своєчасного обміну показниками.
✅ Надавати закладам охорони здоров’я області методичну, практичну та експертно-консультативну допомогу щодо організації заходів з адміністрування антимікробних препаратів, антимікробної резистентності, профілактики інфекцій та інфекційного контролю для запобігання інфекцій пов’язаних з наданням медичної допомоги.
✅ Проводити дозорний епідеміологічний нагляд за окремими патогенами, які мають клінічне значення та є важливими для громадського здоров’я, з визначених біологічних зразків і результатах їх чутливості до певного спектру антимікробних препаратів.
✅ Організувати обмін досвідом роботи з питань ПІІК між відокремленими підрозділами Центру.
✅ Проводити всебічні комунікації із населенням області та зацікавленими соціально-професійними групами шляхом проведення тренінгів, вебінарів або семінарів; розміщення інформаційні матеріали через соціальні мережі, ЗМІ.

🟪У найближчій перспективі відділення має на меті:
✔️ розвивати глибокі й продуктивні відносини з ЗОЗ/ЗСЗ,
✔️ сприяти створенню інтегрованої цифрової системи для спрощеного та регулярного збору даних,
✔️ виходити на національний рівень для висвітлення актуальних проблем з питань ПІІК та ІПНМД і зміна моделі сприйняття медичними працівниками різних ЗОЗ незалежно від форми власності у необхідності максимально швидко та ефективно навчитися новим вимогам згідно чинного законодавства.

Працюємо та крокуємо разом до Перемоги! 🇺🇦

Вистоємо та Переможемо 🇺🇦