Інформація про роботу мобільної лабораторії моніторингу довкілля 29.12.2022

29 грудня 2022 року продовжувалась робота мобільної лабораторії моніторингу довкілля в цілодобовому режимі.

Протягом доби були проведені планові моніторингові дослідження атмосферного повітря на території житлової забудови по південному напрямку факелу викидів в денний та нічний час в точці по вул. Рекордна,27, в денний час в точках по вул. Морфлотська, буд.38, вул. Олексія Поради, буд.39.

Дослідження проводились по забруднюючим речовинам: пил загальний, дрібнодисперсний пил діаметром 2,5 мкм (PM2.5), дрібнодисперсний пил діаметром 10 мкм (PM10), оксид вуглецю, діоксид азоту, оксид азоту, озон, хлор.

Відібрані проби атмосферного повітря для дослідження у санітарно-гігієнічній лабораторії установи на вміст формальдегіду, фенолу, аміаку, сірководню.

Протягом доби відібрано для досліджень 17 проб атмосферного повітря.

Зафіксоване перевищення нормативів вмісту забруднюючих речовин в атмосферному повітрі:

вул. Морфлотська, буд.38 –  по південному напрямку вітру  :

  • сірководень – 0,0085 мг/м3, в 1,06 рази вище ГДК
  • фенол – 0,013 мг/м3, в 1,3 рази вище ГДК

вул. Олексія Поради, буд.39 –  по південному напрямку вітру  :

  • сірководень – 0,0091 мг/м3, в 1,14 рази вище ГДК
  • фенол – 0,011 мг/м3, в 1,1 рази вище ГДК

Середньодобові концентрації пилу за добу 29.12.2022 р. у точці спостереження по вул. Рекордна, 27 становлять:

-дрібнодісперсного пилу PM2,5 – 104 мкг/м3,що перевищує рекомендовану ВООЗ середньодобову концентрацію 15 мкг/м3;

-дрібнодісперсного пилу РМ10105 мкг/м3,що перевищує рекомендовану ВООЗ середньодобову концентрацію 45 мкг/м3.

Концентрація дрібнодісперсного пилу оцінювалась відповідно рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я (Publications WHO global air quality guidelines. Particulate matter (PM2.5 and PM10), ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide. ISBN 978-92-4-003422-8 (electronic version). © World Health Organization 2021).

Середньодобові концентрації діоксиду азоту та озону за добу 29.12.2022 р. у точці спостереження по вул. Рекордна, 27 становлять:

– діоксиду азоту – 0,003 мг/м3,що не перевищує затверджену середньодобову концентрацію 0,04 мг/м3;

– озону0,041 мг/м3,що перевищує затверджену середньодобову концентрацію 0,03 мг/м3.

Нижче наводяться графічні матеріали щодо вказаних вимірювань.