До уваги керівників підприємств будь яких форм власності, у виробничій сфері яких присутні шкідливі та небезпечні фактори виробничого середовища

Професійна захворюваність та втрата працездатності знаходиться у прямій залежності від умов праці та додержанню санітарно-гігієнічних нормативів на робочому місті. Серед шкідливих виробничих факторів, які можуть стати причиною формування профпатології є найбільш значимі зовнішні фактори – це шум, вібрація, несприятливий мікроклімат, іонізуюче випромінювання, неіонізуюче випромінювання, пил, хімічні фактори виробничого середовища, динамічне та статичне навантаження, психоемоційний стан.

Для збереження здоров’я і працездатності працівників, санітарним законодавством обумовлені максимальні рівні впливу небезпечних та шкідливих факторів виробничого середовища. Для усунення можливості отримання працівником професійної захворюваності, та у відповідності до п.3.1. Наказу МОЗ України №246 від 21.05.2007р. «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних професій», керівники підприємств зобов’язані проводити організацію санітарно-гігієнічного лабораторного контролю умов праці з метою якісного визначення категорії працівників, які підлягають найбільш уважливого контролю їх здоров’я та умов праці.

Атестація робочих місць являє собою комплексну оцінку усіх факторів виробничого середовища та трудового процесу, що впливають на здоров’я і працездатність працівників в процесі трудової діяльності.

ДУ «Запорізький ОЦКПХ МОЗ» має атестацію на право проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу, згідно наказу Міністерства соціальної політики та МОЗ від 29.05.2018р. за № 784/1012 «Про затвердження Порядку атестації лабораторій на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу», що засвідчено на офіційному веб-сайті  Державної служби України з питань праці у відповідності до листа Держпраці від 21.12.2018р. №1027/3/4.5-ДП-18 «Про визнання лабораторії атестованою».

На сьогоднішній день, ДУ «Запорізький ОЦКПХ МОЗ» має найсучасніше обладнання та кваліфіковані кадри з досвідом роботи для проведення повного об’єму лабораторних досліджень на робочих місцях для санітарно-гігієнічного контролю, а також на проведення гігієнічних досліджень усіх факторів виробничого середовища та трудового процесу для атестації робочих місць.

ДУ «Запорізький ОЦКПХ МОЗ» з метою атестації робочих місць проводить дослідження: повітря робочої зони, шумового навантаження та інфразвуку, загальної та локальної вібрації, іонізуючого та неіонізуючого випромінювання, показників мікроклімату, важкості та напруженості праці за фізичними та хімічними факторами виробничого середовища.

 За проведеною роботою надається пакет документів:

– Протоколи проведення досліджень важкості та напруженості праці;

– Листи спостереження (фотографія робочого дня);

– Протоколи досліджень повітря робочої зони, мікроклімату, шуму, вібрації та інш. за необхідністю.

Також надається допомога в підготовці проектів наступних документів:

1. Інформація (інформаційний лист) про атестацію робочих місць;

2. Наказ на проведення атестації робочих місць за умовами праці;

3. Протокол №1 засідання атестаційної комісії;

4. План заходів по проведенню атестації;

5. Перелік робочих місць, що підлягають атестації;

6. Карти умов праці;

7. Наказ про результати атестації;

8. Протокол № 2 засідання атестаційної комісії;

9.Перелік робочих місць підтверджених або не підтверджених за Списками № 1 і

№ 2 (якщо є на атестацію такі робочі місця);

10.Перелік робочих місць на додаткові відпустки та доплати;

11.Перелік робочих місць на скорочену тривалість робочого тижня (якщо є на атестацію такі робочі місця).

ДУ «Запорізький ОЦКПХ МОЗ» інформує, що невиконання чинного законодавства України в сфері охорони здоров’я та охорони праці, у тому числі проведення атестації робочих місць, може сприяти виникненню професійної захворюваності з втратою працездатності працівників, матеріальними збитками з боку підприємства, а також адміністративною та кримінальною відповідальністю. Відповідальність за дотримання чинного законодавства України в сфері охорони здоров’я та охорони праці на підприємствах будь яких форм власності, лежить на керівництві цих підприємств.

ДУ «Запорізький ОЦКПХ МОЗ» пропонує співпрацю для підприємств усіх форм власності, у виробничій сфері яких присутні шкідливі та небезпечні фактори виробничого середовища для проведення санітарно гігієнічного контролю та проведення гігієнічних досліджень усіх факторів виробничого середовища та трудового процесу для атестації робочих місць.

За консультацією щодо проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища звертатися за тел. (061) 702-34-45, (061) 702-34-69.