Інформація про цілодобову роботу мобільної лабораторії моніторингу довкілля 23.01.2023

23 січня 2023 року продовжувалась робота мобільної лабораторії моніторингу довкілля в цілодобовому режимі.

Протягом доби були проведені планові моніторингові дослідження атмосферного повітря на території житлової забудови по північно-східному, східному напрямку факелу викидів в денний та нічний час в точці по вул. Рекордна,27, в денний час в точках по вул. Передатна, буд. 40, пр. Соборний, буд. 26.

Дослідження проводились по забруднюючим речовинам: пил загальний, дрібнодисперсний пил діаметром 2,5 мкм (PM2.5), дрібнодисперсний пил діаметром 10 мкм (PM10), оксид вуглецю, діоксид азоту, оксид азоту, озон, хлор.

Відібрані проби атмосферного повітря для дослідження у санітарно-гігієнічній лабораторії установи на вміст формальдегіду, фенолу, аміаку, сірководню.

Протягом доби відібрано для досліджень 13 проб атмосферного повітря.

Зафіксоване перевищення нормативів вмісту забруднюючих речовин в атмосферному повітрі:

вул. Передатна, буд. 40 –  по північно-східному напрямку вітру  :

  • аміак – 0,22 мг/м3, в 1,1 рази вище ГДК
  • сірководень – 0,011 мг/м3, в 1,38 рази вище ГДК

Середньодобові концентрації пилу за добу 23.01.2023 р. у точці спостереження по вул. Рекордна, 27 становлять:

-дрібнодісперсного пилу PM2,5 – 21 мкг/м3,що перевищує рекомендовану ВООЗ середньодобову концентрацію 15 мкг/м3;

-дрібнодісперсного пилу РМ1031 мкг/м3,що не перевищує рекомендовану ВООЗ середньодобову концентрацію 45 мкг/м3.

Концентрація дрібнодісперсного пилу оцінювалась відповідно рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я (Publications WHO global air quality guidelines. Particulate matter (PM2.5 and PM10), ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide. ISBN 978-92-4-003422-8 (electronic version). © World Health Organization 2021).

Середньодобові концентрації діоксиду азоту та озону за добу 23.01.2023 р. у точці спостереження по вул. Рекордна, 27 становлять:

– діоксиду азоту – 0,005 мг/м3,що не перевищує затверджену середньодобову концентрацію 0,04 мг/м3;

– озону0,046 мг/м3,що перевищує затверджену середньодобову концентрацію 0,03 мг/м3.

Нижче наводяться графічні матеріали щодо вказаних вимірювань.