ЩО НЕОБХІДНО ЗНАТИ ПРО МЕДИЧНІ ОГЛЯДИ?

Медичний огляд — це комплекс загальних медичних втручань, що проводяться з метою виявлення патологічних станів, захворювань і факторів ризику їх розвитку і проводяться для працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, та щорічно для осіб віком до 21 року.

Медичні огляди діляться на обов’язкові попередні (під час прийняття на роботу) і періодичні (протягом трудової діяльності).

🟢 Попередній медичний огляд проводиться під час прийняття на роботу з метою:
✅ визначення стану здоров’я працівника і реєстрації вихідних об’єктивних показників здоров’я та можливості виконання без погіршення стану здоров’я професійних обов’язків в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу;
✅ виявлення професійних захворюван (отруєнь), що виникли раніше при роботі на попередніх виробництвах, та попередження виробничо зумовлених і професійних захворювань (отруєнь).

🟢 Періодичні медичні огляди проводяться з метою:
✅ своєчасного виявлення ранніх ознак гострих і хронічних професійних захворювань (отруєнь), загальних та виробничо зумовлених захворювань у працівників;
✅ забезпечення динамічного спостереження за станом здоров’я працівників в умовах дії шкідливих та небезпечних виробничих факторів і трудового процесу;
✅ вирішення питання щодо можливості працівника продовжувати роботу в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних виробничих факторів і трудового процесу;
✅ розробки індивідуальних, групових та реабілітаційних заходів працівникам, що віднесені за результатами медичного огляду до групи ризику;
✅ проведення відповідних оздоровчих заходів.

Медичні огляди складаються з огляду спеціалістів та комплексу лабораторних досліджень.

👉 Бактеріологічною лабораторією ДУ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ» проводиться дослідження на носійство кишкових інфекцій та наявність патогенного стафілококу при проведенні профілактичних обстежень яке коштує всього 81,71 та 74,09 грн.

У 2022 році у м. Запоріжжя на носійство кишкових інфекцій обстежено 22 470 осіб, патогенного стафілококу – 6422 особи, то ж можемо сказати, що маємо близько 30 000 задоволених клієнтів.

За консультаціями та для проведення досліджень звертайтеся ДУ «Запорізький ОЦКПХ МОЗ України» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 27, кабінет 111 або за телефоном ☎️(061) 702 34 45.