Інформація про роботу мобільної лабораторії моніторингу довкілля  06.02.2023

Протягом дня були проведені планові моніторингові дослідження атмосферного повітря на території  житлової  забудови по північному напрямку факелу викидів в точках по вул. Билкіна, буд. 14, вул.Космічна, буд. 122, вул. Рекордна, буд. 27 з визначенням максимально-разових концентрацій пилу загального, дрібнодисперсного пилу діаметром 2,5 мкм (PM2.5), дрібнодисперсного пилу діаметром 10 мкм (PM10), діоксиду азоту, оксиду азоту, озону, оксиду вуглецю, хлору.

Дослідження середньодобових концентрацій дрібнодисперсного пилу діаметром 2,5 мкм (PM2.5), дрібнодисперсного пилу діаметром 10 мкм (PM10), діоксиду азоту, озону проводились у точці спостереження за адресою: вул. Рекордна, буд. 27.

Відібрані проби атмосферного повітря для дослідження у санітарно-гігієнічній лабораторії установи на вміст сірководню.

Протягом дня відібрано для досліджень 21 пробу атмосферного повітря.

Зафіксоване перевищення максимально-разових концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі:

вул. Билкіна, буд. 14 – по північному напрямку вітру:

  • фенол  – 0,013 мг/м3, в 1,3 рази вище ГДК

вул. Космічна, буд. 122 – по північному напрямку вітру:

  • фенол  – 0,011 мг/м3, в 1,1 рази вище ГДК

Середньодобові концентрації пилу 06.02.2023р. у точці спостереження по вул. Рекордна, буд. 27 становлять: 

-дрібнодісперсного пилу PM2,5 – 21 мкг/м3,що перевищує рекомендовану ВООЗ середньодобову концентрацію 15 мкг/м3;

-дрібнодісперсного пилу РМ1022 мкг/м3,що не перевищує рекомендовану ВООЗ середньодобову концентрацію 45 мкг/м3.

Концентрація дрібнодісперсного пилу оцінювалась відповідно рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я (Publications WHO global air quality guidelines. Particulate matter (PM2.5 and PM10), ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide. ISBN 978-92-4-003422-8 (electronic version). © World Health Organization 2021).

Середньодобові концентрації діоксиду азоту та озону 06.02.2023р. у точці спостереження по вул. Рекордна, буд. 27 становлять: 

– діоксиду азоту – 0,007 мг/м3,що не перевищує затверджену середньодобову концентрацію 0,04 мг/м3;

– озону0,080 мг/м3,що перевищує затверджену середньодобову концентрацію 0,03 мг/м3.

Нижче наводяться графічні матеріали щодо вказаних вимірювань.