Інформація про роботу мобільної лабораторії моніторингу довкілля  07.02.2023

Протягом дня були проведені планові моніторингові дослідження атмосферного повітря на території  житлової  забудови по північно-східному, північному напрямку факелу викидів в точках по пр. Інженера Преображенського, буд. 17, пр. Соборний, буд. 26, вул. Рекордна, буд. 27  з визначенням максимально-разових концентрацій  пилу загального, дрібнодисперсного пилу діаметром 2,5 мкм (PM2.5), дрібнодисперсного пилу діаметром 10 мкм (PM10), діоксиду азоту, оксиду азоту, озону, оксиду вуглецю, хлору.

Дослідження середньодобових концентрацій дрібнодисперсного  пилу діаметром 2,5 мкм (PM2.5), дрібнодисперсного пилу діаметром 10 мкм  (PM10), діоксиду азоту, озону проводились у точці спостереження за адресою : вул.Рекордна, буд. 27.

Відібрані проби атмосферного повітря для дослідження у санітарно-гігієнічній лабораторії установи на вміст сірководню.

Протягом дня відібрано для досліджень 13 проб атмосферного повітря.

Зафіксоване перевищення максимально-разових концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі:

пр. Соборний, буд. 26 – по північно-східному напрямку вітру:

  • фенол  – 0,011 мг/м3, в 1,1 рази вище ГДК

Середньодобові концентрації пилу  07.02.2023р. у точці спостереження по вул. Рекордна, 27 становлять: 

-дрібнодисперсного пилу PM2,5 – 20 мкг/м3,що перевищує рекомендовану ВООЗ середньодобову концентрацію 15 мкг/м3;

-дрібнодисперсного пилу РМ1024 мкг/м3,що не перевищує рекомендовану ВООЗ середньодобову концентрацію 45 мкг/м3.

Концентрація дрібнодисперсного пилу оцінювалась відповідно рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я (Publications WHO global air quality guidelines. Particulate matter (PM2.5 and PM10), ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide. ISBN 978-92-4-003422-8 (electronic version). © World Health Organization 2021).

Середньодобові концентрації діоксиду азоту та озону 07.02.2023р. у точці спостереження по вул. Рекордна, 27 становлять:

– діоксиду азоту – 0,006 мг/м3,що не перевищує затверджену середньодобову концентрацію 0,04 мг/м3;

– озону0,081 мг/м3,  що перевищує затверджену середньодобову концентрацію 0,03 мг/м3.

Нижче наводяться графічні матеріали щодо вказаних вимірювань.