Інформація про роботу мобільної лабораторії моніторингу довкілля  14.02.2023

Протягом дня були проведені планові моніторингові дослідження атмосферного повітря на території  житлової  забудови по північно-західному напрямку факелу викидів в точці по вул.Рекордна, 27  з визначенням максимально-разових концентрацій  пилу загального, дрібнодисперсного  пилу діаметром 2,5 мкм (PM2.5), дрібнодисперсного пилу діаметром 10 мкм  (PM10), діоксиду азоту, оксиду азоту, озону, оксиду вуглецю, хлору.

Відібрані проби атмосферного повітря для дослідження у санітарно-гігієнічній лабораторії установи на вміст аміаку, сірководню, формальдегіду, фенолу.

Протягом дня відібрано для досліджень 5 проб атмосферного повітря.

Зафіксоване перевищення максимально-разових концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі:

вул. Рекордна, 27  –  по північно-західному напрямку вітру:

  • сірководень  – 0,01 мг/м3, в 1,25 рази вище ГДК

Нижче наводяться графічні матеріали щодо вказаних вимірювань.