Інформація про роботу мобільної лабораторії моніторингу довкілля 18.02.2023

Протягом дня були проведені планові моніторингові дослідження атмосферного повітря на території житлової забудови по південно-західному, південному напрямку факелу викидів в точках по вул. Козака Бабури, буд. 10, Ольги Кобилянської, буд. 2, Рекордна, буд. 27 з визначенням максимально-разових концентрацій пилу загального, дрібнодисперсного пилу діаметром 2,5 мкм (PM2.5), дрібнодисперсного пилу діаметром 10 мкм (PM10), діоксиду азоту, оксиду азоту, озону, оксиду вуглецю, хлору.

Відібрані проби атмосферного повітря для дослідження у санітарно-гігієнічній лабораторії установи на вміст сірководню.

Протягом дня відібрано для досліджень 4 проби атмосферного повітря.

Перевищення максимально-разових концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі не зафіксоване.

Нижче наводяться графічні матеріали щодо вказаних вимірювань.