Інформація про роботу мобільної лабораторії моніторингу довкілля 21.02.2023

Протягом дня були проведені планові моніторингові дослідження атмосферного повітря на території житлової забудови по західному напрямку факелу викидів в точках по вул. Билкіна, буд. 14, Омельченка, буд. 11, Рекордна, буд.27 з визначенням максимально-разових концентрацій пилу загального, дрібнодисперсного пилу діаметром 2,5 мкм (PM2.5), дрібнодисперсного пилу діаметром 10 мкм (PM10), діоксиду азоту, оксиду азоту, озону, оксиду вуглецю, хлору.

Відібрані проби атмосферного повітря для дослідження у санітарно-гігієнічній лабораторії установи на вміст аміаку, сірководню, формальдегіду, фенолу.

Протягом дня відібрано для досліджень 11 проб атмосферного повітря.

📌 Зафіксоване перевищення максимально-разових концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі:

вул. Омельченка, буд. 11 – по західному напрямку вітру :

• фенол – 0,011 мг/м3, в 1,1 рази вище ГДК;

вул. Билкіна, буд. 14 – по західному напрямку вітру :

• сірководень – 0,0093 мг/м3, в 1,16 рази вище ГДК.

Нижче наводяться графічні матеріали щодо вказаних вимірювань.