Інформація про роботу мобільної лабораторії моніторингу довкілля 22.02.2023

Протягом дня були проведені планові моніторингові дослідження атмосферного повітря на території житлової забудови по північно-західному напрямку факелу викидів в точках по пр. Моторобудівників, буд. 74, вул.Новокузнецька, буд. 20а, Рекордна, буд.27 з визначенням максимально-разових концентрацій пилу загального, дрібнодисперсного пилу діаметром 2,5 мкм (PM2.5), дрібнодисперсного пилу діаметром 10 мкм (PM10), діоксиду азоту, оксиду азоту, озону, оксиду вуглецю, хлору.

📌 Відібрані проби атмосферного повітря для дослідження у санітарно-гігієнічній лабораторії установи на вміст аміаку, сірководню, формальдегіду, фенолу.

Протягом дня відібрано для досліджень 11 проб атмосферного повітря.

📌 Зафіксоване перевищення максимально-разових концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі:

пр. Моторобудівників, буд. 74 – по північно-західному напрямку вітру:

• фенол – 0,011 мг/м3, в 1,1 рази вище ГДК.

Нижче наводяться графічні матеріали щодо вказаних вимірювань.