Інформація про роботу мобільної лабораторії моніторингу довкілля 24.02.2023

Протягом дня були проведені планові моніторингові дослідження атмосферного повітря на території житлової забудови по південному, північно-східному напрямку факелу викидів в точках по вул. М. Корищенка, буд. 38, Шкільна, буд. 40, Рекордна, буд. 27 з визначенням максимально-разових концентрацій пилу загального, дрібнодисперсного пилу діаметром 2,5 мкм (PM2.5), дрібнодисперсного пилу діаметром 10 мкм (PM10), діоксиду азоту, оксиду азоту, озону, оксиду вуглецю, хлору.

Відібрані проби атмосферного повітря для дослідження у санітарно-гігієнічній лабораторії установи на вміст аміаку, сірководню, формальдегіду, фенолу.

Протягом дня відібрано для досліджень 11 проб атмосферного повітря.

❗️ Зафіксоване перевищення максимально-разових концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі:

вул. М. Корищенка, буд. 38 –  по південному напрямку вітру  :

  • фенол – 0,0119 мг/м3, в 1,19 рази вище ГДК

вул. Шкільна, буд. 40 –  по південному напрямку вітру  :

  • аміак – 0,214 мг/м3, в 1,07 рази вище ГДК

Нижче наводяться графічні матеріали щодо вказаних вимірювань.