Інформація про роботу мобільної лабораторії моніторингу довкілля  28.02.2023

Протягом дня були проведені планові моніторингові дослідження атмосферного повітря на території  житлової  забудови по північному напрямку факелу викидів в точках по пл. Профспілок, буд. 2, вул. Космічна, буд. 122, вул. Передатна, буд. 40 з визначенням максимально-разових концентрацій пилу загального, дрібнодисперсного  пилу діаметром 2,5 мкм (PM2.5), дрібнодисперсного пилу діаметром 10 мкм  (PM10), діоксиду азоту, оксиду азоту, озону, оксиду вуглецю, хлору.

Відібрані проби атмосферного повітря для дослідження у санітарно-гігієнічній лабораторії установи на вміст аміаку, сірководню, формальдегіду, фенолу.

Протягом дня відібрано для досліджень 15 проб атмосферного повітря.

Зафіксоване перевищення максимально-разових концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі:

м. Профспілок, буд. 2    –  по північному напрямку вітру:

  • аміак  – 0,23 мг/м3, в 1,15 рази вище ГДК

вул. Космічна, буд. 122    –  по північному напрямку вітру:

  • сірководень  – 0,01 мг/м3, в 1,25 рази вище ГДК
  • фенол  – 0,012 мг/м3, в 1,2 рази вище ГДК

вул. Передатна, буд. 40    –  по північному напрямку вітру:

  • сірководень  – 0,009 мг/м3, в 1,13 рази вище ГДК

Нижче наводяться графічні матеріали щодо вказаних вимірювань.