Інформація про роботу мобільної лабораторії моніторингу довкілля  06.03.2023

Протягом дня були проведені планові моніторингові дослідження атмосферного повітря на території  житлової  забудови по південно-західному напрямку факелу викидів в точках по вул . Калнишевського, буд. 6, вул. Шкільна, буд. 40 з визначенням максимально-разових концентрацій  пилу загального, дрібнодисперсного  пилу діаметром 2,5 мкм (PM2.5), дрібнодисперсного пилу діаметром 10 мкм  (PM10), діоксиду азоту, оксиду азоту, озону, оксиду вуглецю, хлору.

Відібрані проби атмосферного повітря для дослідження у санітарно-гігієнічній лабораторії установи на вміст аміаку,сірководню,формальдегіду, фенолу.

Протягом дня відібрано для досліджень 10 проб атмосферного повітря.

Перевищення максимально-разових концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі не зафіксоване.

Нижче наводяться графічні матеріали щодо вказаних вимірювань.