Інформація про роботу мобільної лабораторії моніторингу довкілля 10.03.2023

Протягом дня були проведені планові моніторингові дослідження атмосферного повітря на території житлової забудови по південно-західному напрямку факелу викидів в точці по вул. Полякова, буд. 23 з визначенням максимально-разових концентрацій пилу загального, дрібнодисперсного пилу діаметром 2,5 мкм (PM2.5), дрібнодисперсного пилу діаметром 10 мкм (PM10), діоксиду азоту, оксиду азоту, озону, оксиду вуглецю, хлору.

Відібрані проби атмосферного повітря для дослідження у санітарно-гігієнічній лабораторії установи на вміст аміаку, сірководню, формальдегіду, фенолу, фтористого водню, хлористого водню.

Протягом дня відібрано для досліджень 7 проб атмосферного повітря.

Зафіксоване перевищення максимально-разових концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі:

вул. Полякова, буд. 23 –  по південно-західному напрямку вітру  :

  • аміак – 0,27 мг/м3, в 1,35 рази вище ГДК
  • фенол – 0,012 мг/м3, в 1,2 рази вище ГДК

Нижче наводяться графічні матеріали щодо вказаних вимірювань.