Інформація про роботу мобільної лабораторії моніторингу довкілля  14.03.2023

Протягом дня були проведені планові моніторингові дослідження атмосферного повітря на території  житлової  забудови по південно-східному  напрямку факелу викидів в точці по вул. Історична, буд. 9 з визначенням максимально-разових концентрацій  пилу загального, дрібнодисперсного  пилу діаметром 2,5 мкм (PM2.5), дрібнодисперсного пилу діаметром 10 мкм  (PM10), діоксиду азоту, оксиду азоту, озону, оксиду вуглецю, хлору.

Відібрані проби атмосферного повітря для дослідження у санітарно-гігієнічній лабораторії установи на вміст аміаку, сірководню,ангідриду сірчистого, формальдегіду, фенолу, бензолу,толуолу,ксилолу.

Протягом дня відібрано для досліджень 7 проб  атмосферного повітря.

Зафіксоване перевищення максимально-разових концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі:

вул. Історична, буд. 9   –  по південно-східному  напрямку вітру:

  • фенол  – 0,012 мг/м3, в 1,2 рази вище ГДК

Нижче наводяться графічні матеріали щодо вказаних вимірювань.