Інформація про роботу мобільної лабораторії моніторингу довкілля  15.03.2023

Протягом дня були проведені планові моніторингові дослідження атмосферного повітря на території  житлової  забудови по південно-східному  напрямку факелу викидів в точках по вул . Полякова, буд. 23, Козака Бабури, буд. 10  з визначенням максимально-разових концентрацій  пилу загального, дрібнодисперсного  пилу діаметром 2,5 мкм (PM2.5), дрібнодисперсного пилу діаметром 10 мкм  (PM10), діоксиду азоту, оксиду азоту, озону, оксиду вуглецю, хлору.

Відібрані проби атмосферного повітря для дослідження у санітарно-гігієнічній лабораторії установи на вміст аміаку, сірководню, ангідриду сірчистого, формальдегіду, фенолу, бензолу,толуолу,ксилолу.

Протягом дня відібрано для досліджень 8 проб  атмосферного повітря.

Перевищення максимально-разових концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі не зафіксоване.

Нижче наводяться графічні матеріали щодо вказаних вимірювань.