Інформація про роботу мобільної лабораторії моніторингу довкілля  16.03.2023

Протягом дня були проведені планові моніторингові дослідження атмосферного повітря на території  житлової  забудови по північному  напрямку факелу викидів в точках по вул. Магістральна, буд. 80 , вул. Шкільна, буд. 40 , вул. Космічна, буд. 122 з визначенням максимально-разових концентрацій  пилу загального, дрібнодисперсного  пилу діаметром 2,5 мкм (PM2.5), дрібнодисперсного пилу діаметром 10 мкм  (PM10), діоксиду азоту, оксиду азоту, озону, оксиду вуглецю, хлору.

Відібрані проби атмосферного повітря для дослідження у санітарно-гігієнічній лабораторії установи на вміст аміаку, сірководню, ангідриду сірчистого, формальдегіду, фенолу, бензолу,толуолу,ксилолу.

Протягом дня відібрано для досліджень 9 проб атмосферного повітря.

Зафіксоване перевищення максимально-разових концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі:

вул. Магістральна, буд. 80    –  по північному напрямку вітру:

  • фенол  – 0,013 мг/м3, в 1,3 рази вище ГДК
  • сірководень – 0,0093 мг/м3, в 1,16 рази вище ГДК

вул. Космічна, буд. 122     –  по північному напрямку вітру:

  • аміак  – 0,26 мг/м3, в 1,3 рази вище ГДК
  • сірководень – 0,01 мг/м3, в 1,25 рази вище ГДК

Нижче наводяться графічні матеріали щодо вказаних вимірювань.