Інформація про роботу мобільної лабораторії моніторингу довкілля 17.03.2023

Протягом дня були проведені планові моніторингові дослідження атмосферного повітря на території житлової забудови по північному напрямку факелу викидів в точках по вул. Магістральна, буд. 90 , Електрична, буд. 220, за запитом прокуратури вул. Базова, буд. 10 з визначенням максимально-разових концентрацій пилу загального, дрібнодисперсного пилу діаметром 2,5 мкм (PM2.5), дрібнодисперсного пилу діаметром 10 мкм (PM10), діоксиду азоту, оксиду азоту, озону, оксиду вуглецю, хлору.

Відібрані проби атмосферного повітря для дослідження у санітарно-гігієнічній лабораторії установи на вміст аміаку, сірководню, ангідриду сірчистого, формальдегіду, фенолу, бензолу,толуолу,ксилолу.

Протягом дня відібрано для досліджень 9 проб атмосферного повітря.

Зафіксоване перевищення максимально-разових концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі:

вул. Електрична, буд. 220 –  по північному напрямку вітру  :

  • сірководень – 0,0097 мг/м3, в 1,21 рази вище ГДК

вул. Базова, буд. 10 –  по північному напрямку вітру  :

  • аміак – 0,28 мг/м3, в 1,4 рази вище ГДК

Нижче наводяться графічні матеріали щодо вказаних вимірювань.