Державна установа "Запорізький обласний лабораторний центр
Міністерства охорони здоров'я України"

Приймальня (061) 283-17-00, e-mail: zpoblses@ukr.net

Вхід для користувачів

Швидкі посилання 

Про стан професійної захворюваності у Запорізькій області (28/04/2014)

На теперішній час діагнози професійних захворювань встановлюються головним чином Державною установою «Український науково-дослідний інститут промислової медицини» (м. Кривий Ріг), який закріплений за Запорізьким регіоном, та Державною установою «Інститут медицини праці» Національної Академії медичних наук України (м. Київ). Фахівцями Держсанепідслужби у Запорізькій області за запитами профпатологів у 2013 році складено 157 санітарно-гігієнічних характеристик умов праці та доповнень до них, профдіагноз був встановлений кожним двом працівникам з трьох з підозрою на профзахворювання.

Слід зазначити, що найбільша кількість професійних захворювань в 2013 році зареєстрована у Донецькій (31,4%), Луганській (25,9%), Дніпропетровській (17,2%) і Львівській (13%) областях. В загальному рейтингу Запорізька область посідає 7 місце – після вказаних та Волинської і Харківської областей. Інтенсивний показник професійної захворюваності в Запорізькій області в 2013 році складав 2,96 на 10000 працюючих (у 2010 – 1,4, в 2011 – 2,58, в 2012 – 2,67).

Аналіз стану професійної захворюваності на промислових та сільськогосподарських підприємствах області у 2013 році, проведений Головним управлінням Держсанепідслужби у Запорізькій області, виявив тенденцію до її зростання. Ця тенденція намітилась в 2011 році, коли профзахворюваність виросла майже вдвічі, і продовжується на протязі трьох останніх років. Якщо у 2010 році на підприємствах області було зареєстровано 59 профзахворювань, то в 2011 році – 97, в 2012 році – 88, а в 2013 році професійний діагноз був встановлений в 100 випадках.

На підприємства міста Запоріжжя припадає 72% (72 захворювання) від усіх випадків профзахворювань, на підприємства Василівського району – 22% (22), Михайлівського та Чернігівського районів – по 2% (по 2), Гуляйпільського та Куйбишевського районів – по 1% (по 1 випадку).

Професійна захворюваність в області за останні п’ять років, впродовж 2009 – 2013 років, реєструвалася на підприємствах кольорової металургії – у 46% всіх випадків (162 в абсолютних числах), чорної металургії – 38,4 % (135), сільського господарства – 4,5% (16), машинобудування – 4,8 % (17), охорони здоров’я – 1,4% (5), малих підприємствах – 1,7 % (6), у будівництві – 0,6 % (2), оборонній промисловості - 1,7 % (6), інших галузях – 0,9% (3).

У 2013 році професійні захворювання реєструвалися на 18 підприємствах області, в т.ч. на 14 промислових підприємствах. Головним чином це підприємства металургійної галузі (63%), залізорудної галузі (22%), 4 підприємства сільськогосподарського направлення (малі та приватні підприємства). Профзахворювання серед працівників невиробничої сфери не реєструвалися.

За діагнозами переважають хронічні обструктивні захворювання легень - 60%, вібраційна хвороба - 11%, сенсоневральна приглухуватість - 11%, радікулопатії – 6%. У 2% випадків встановлений діагноз професійної онкологічної патології. Гострі професійні отруєння не реєструвалися.

Найбільш розповсюдженим фактором виникнення професійних захворювань є промислові аерозолі, до складу яких входить пил із вмістом діоксиду кремнію в поєднанні з іншими хімічними речовинами (фтор, хромовий ангідрид, сірчастий ангідрид, оксиди заліза та інші) – 67% випадків, загальна вібрація – 15%, виробничий шум – 11%, фізичні перевантаження – в 3%. При цьому кратність перевищення гранично допустимих концентрацій склала від 1,1 до 85 разів для промислових аерозолів, рівні промислової вібрації перевищували допустимі на 1-14 дБ, виробничого шуму на 3-28 дБА, фізичні навантаження були більшими за допустимі в 2-6 разів.

Найбільш поширеними професіями, серед яких була зареєстрована профпатологія, виявилися: машиніст крану, електролізник розплавів солей, підземний прохідник, плавильник металу, підземний машиніст вібронавантажувальної установки, електрозварювальник ручного зварювання, слюсар, тракторист.

В основному у 2013 році профзахворюваність реєструвалася у тих осіб, що мають стаж роботи в шкідливих умовах праці від 20 до 30 років - 47%, від 10 до 20 років – 35%, від 30 до 40 років – 15%, від 40 до 50 років – 2 %, до 10 років – 1%.

Середній вік осіб, яки отримали професійне захворювання, склав 51 рік – наймолодшому працівнику з профзахворюванням 35 років, найстаршому 73. Серед осіб, яким встановлено профдіагноз в 2013 році, 44 – непрацюючі пенсіонери.

Професійний діагноз захворювання встановлений у 18% випадків жінкам та у 82% чоловікам.

Слід зазначити, що протягом останніх років у більшості випадків діагноз профзахворювання встановлюється при активному зверненні працівників до лікувально-профілактичних закладів, а не під час медичних оглядів, що свідчить про недостатню направленість лікувальних закладів, які проводять профогляди, на своєчасне виявлення і попередження розвитку профзахворювань Так, у 2013 році первинно діагноз профзахворювання був встановлений при самостійному зверненні працівників до лікувально-профілактичних закладів в 54% (54 випадки), а під час медичних оглядів – в

46% (46 випадків). Як результат, захворювання переважно діагностуються на пізніх стадіях її розвитку, що призводить до тривалого лікування та подальшого встановлення інвалідності.

З 100 зареєстрованих професійних патологій, як наслідок, з втратою працездатності склали всі 100%.

Держсанепіднаглядом в області охоплено 2349 промислових та сільськогосподарських підприємств, на яких працює 296708 працівників, в тому числі 104134 жінки. Фахівцями Головного управління Держсанепідслужби та його відокремленими структурними підрозділами на 87% планово перевірених в 2013 році підприємствах встановлені порушення вимог санітарного законодавства, в тому числі з питань порушення умов праці. З 1010 обстежених лабораторно робочих місць зафіксовано перевищення ГДК шкідливих речовин у повітрі робочої зони на 219 (21,7%), при 8324 проведених лабораторних дослідженнях повітря робочої зони перевищення ГДК встановлено у 882 (11%), перевищення рівнів шуму встановлено на 33% обстежених робочих місць, перевищення рівнів вібрації - на 12%, відхилення від гігієнічних нормативів по мікроклімату - на 16%.

Наведені цифри підтверджують, що питанням умов праці роботодавцями не приділяється достатня увага. Кожен випадок професійних захворювань є наслідком певних причин: організаційних, технічних, санітарно-гігієнічних тощо. В недостатньо відпрацьованому стані знаходиться і питання організації та проведення попередніх при вступі на роботу та періодичних медоглядів, особливо в теперішній період, коли система медицини перебуває в стадії реформування. Викликає занепокоєння той факт, що у зв’язку з проведенням медичної реформи та перерозподілом лікувально-профілактичних закладів за рівнями надання медичної допомоги, остаточно не визначений порядок організації проведення медичних оглядів, що в умовах зростання професійної захворюваності в області може ускладнити якісне та повне проведення медоглядів працівників.

Руйнація промислової медицини призвела до багатьох негативних наслідків, один із них, можливо, найвагоміший, полягає в тому, що профзахворювання виявляються на пізніх стадіях, коли зворотній розвиток хвороби стає неможливим, а реабілітація — неефективною. При цьому слід зауважити, що профілактика професійних захворювань набагато ефективніша та менш витратна, ніж лікування або реабілітація потерпілих. Саме тому система профілактики професійних захворювань продовжує бути одною з актуальних проблем сучасного суспільства.

Карпухіна Людмила Анатоліївна,

головний спеціаліст санітарно-гігієнічного відділу управління організації держсанепіднагляду Головного управління Держсанепідслужби у Запорізькій області

28/04/2014


Архів по роках: 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

Прес-службаІсторіяНормативні документиЛабораторний центрДокументиЩо необхідно знатиГромадське здоров'яНаукові матеріалиПублічна інформація
Copyright © iC