Державна установа "Запорізький обласний лабораторний центр
Міністерства охорони здоров'я України"

Приймальня (061) 283-17-00, e-mail: zpoblses@ukr.net

Вхід для користувачів

Швидкі посилання 

Негативний вплив на здоров’я населення екологічного забруднення (03/03/2015)

Життя сучасної людини постійно супроводжується впливами різноманітних потенційно шкідливих факторів. Негативне техногенне середовище впливає на головну соціальну якість людини, це його здоров'я у широкому розумінні слова. Такі фактори, як забруднення атмосфери й води викидами промисловості та транспорту, електромагнітні поля, вібрація і шум, хімізація побуту, а також потоки надлишкової негативної інформації, надмірне число соціальних проблем, дефіцит часу, гіподинамія, емоційні перевантаження стають факторами причини численних передхворобних станів, а потім формування на базі цих станів хвороб.

За аналітичними даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), якість середовища перебування людини визначає до 20% ризику виникнення захворювань населення. Однак ця цифра досить умовна, й тим більше не дає оцінку ступені ризику захворюваності в разі знаходження людини в шкідливих для здоров’я умовах праці, одночасного знаходження цієї людини у шкідливих умовах території проживання та хімізації побуту.

Запорізька область, особливо місто Запоріжжя, належить до територій значного техногенного впливу. Джерелами забруднення атмосферного повітря, ґрунту, водоймищ є значна кількість промислових підприємств, автотранспорту, а також неефективна робота газоочисних споруд, очисних споруд побутової та промислової каналізації. Більше 150 хімічних сполук надходять в атмосферу міст, частина з них є особливо токсичними речовинами 1-2 класів небезпеки. Найбільш значними забруднювачами атмосфери міст є наступні речовини: бенз(а)пирен, марганець та його з'єднання, промисловий пил (оксиди металів та ін.), оксиди азоту, сірчистий ангідрид, фтористі з'єднання.

За останні роки викиди шкідливих речовин в атмосферу значно зменшились на більшості підприємств за рахунок зниження обсягів виробництва, а не виконання низки природоохоронних заходів (зміна технологічних процесів, впровадження високотехнологічного устаткування та газоочисних установок). Все це сприяло тому, що як і раніше, якість атмосферного повітря не відповідає санітарним вимогам, особливо в період несприятливих метеорологічних умов розсіювання шкідливих викидів та інверсійних явищ. Вказані несприятливі явища, наприклад, по місту Запоріжжя тривають до 110 днів на рік. У ці періоди в кожному третьому – п'ятому дослідженні атмосферного повітря в зоні житлової забудови та під факелом викидів промислових підприємств систематично визначається перевищення гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин. Значна частина територій знаходиться також і під впливом негативних фізичних чинників: промислового та транспортного шуму, електромагнітних полів тощо.

Показником екологічного неблагополуччя зовнішнього середовища, в першу чергу, є патологія органів дихання. Забруднене повітря сприяє виникненню та посилюванню таких станів, як гострі і хронічні неспецифічні захворювання верхніх дихальних шляхів: хронічний бронхіт, емфізема легенів, бронхіальна астма, рак легенів. Займаючи перше місце у структурі первинної захворюваності серед всіх груп населення, клас «Хвороби органів дихання» складає проблему профілактики по захворюваності.

Європейське Бюро ВООЗ стверджує, що забруднення атмосферного повітря може бути провокуючою причиною до 7-10% всіх випадків респіраторних захворювань серед дітей, 3-7% нових випадків хронічних обструктивних захворювань, 3-15% нових випадків бронхіальної астми.

Забруднення житлової території, зон відпочинку, питної води додатково до забруднення повітря негативно впливає на здоров'я населення. Джерелами забруднення Дніпра, малих річок та моря залишаються випуски промислових та побутових стічних вод при неефективній роботою очисних споруд та аварійних скидів. За останні роки якість води р. Дніпро за хімічними показниками дещо покращилась, але також за рахунок зменшення обсягів скидів через зменшення обсягів промислового виробництва. На теперішній час в р. Дніпро сумарно скидається до 300-400 тис. м. куб./добу. З них промислових 45% та побутових 55%.

Антропогенне забруднення навколишнього середовища є загальною проблемою усіх промислових територій та міст світу, але в залежності від стану економічного розвитку країн, відношення до здоров’я своїх громадян обсяги профілактичних, технічних та лікувальних заходів різні. Зменшення негативного впливу забруднення осередку проживання мешканців в першу чергу є системне проведення екологічних заходів, перехід на нові прогресивні технології виробництва. Ці заходи довготривалі, потребують значного фінансування, а негативний вплив забруднення продовжує руйнувати наше здоров’я саме в теперішній час. Тому, не чекаючи вирішення глобальних питань щодо попередження забруднення оточуючого середовища, необхідно впроваджувати доступні заходи захисту особистого здоров’я. Звичайно вони не замінять дії тих газоочисних споруд, технічних переоснащень підприємств, але особистий ризик кожної людини захворіти хворобами цивілізації можна все ж реально знизити. Як підходи зниження особистих ризиків можливо рекомендувати:

- Скоротити до можливого попадання в організм токсинів. Це вибір гарантованої безпечності харчування, використання додаткової очистки питної води, використання в приміщеннях житла кондиціонерів з системою очистки повітря.

- Безумовне використання всіх можливих заходів індивідуального захисту на робочих місцях працюючих.

- Впровадження індивідуальних заходів виведення накопичених організмом токсинів. Це проведення курсами комплексів очистки організму, в першу чергу - підтримка головних очисних органів: печінки, нирок. Використання очисної дії інгаляцій, фінських саун, парних. Проведення відпусток в чистих зонах рекреацій: хвойних лісів, морських пляжів та інше.

- Забезпечення повноцінного харчування з продуктами насиченими антиоксидантами, вітамінами, продуктами очищувачами кишкового тракту. Курсове використання фітопрепаратів з очищаючою та протекторною (захищаючою) дією.

- Відмова від шкідливих звичок, що навантажують печінку та нирки: паління, вживання алкоголю та іншого.

- Створення позитивного сприйняття життя, забезпечення психологічного та соціального здоров’я.

Воробйов Олександр Федорович,

в. о. директора ДУ «Запорізький обласний лабораторний Центр Держсанепідслужби України»

Роб. тел.: (061) 283-17-13

Е-mail: vorobjov11@gmail.com

03/03/2015


Архів по роках: 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

Прес-службаІсторіяНормативні документиЛабораторний центрДокументиЩо необхідно знатиГромадське здоров'яНаукові матеріалиПублічна інформація
Copyright © iC