Державна установа "Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб
Міністерства охорони здоров'я України"

Приймальня (061) 224-06-88, e-mail: zpoblses@ukr.net

Вхід для користувачів

Швидкі посилання 

Актуально про головне (31/01/2011)

Анатолій Севальнєв: «Ми чітко бачимо напрямки реформування санепідслужби і на вирішення цих завдань спрямовуємо всі свої зусилля»

Сьогодні медична галузь України перебуває у стані вирішення цілого ряду питань  як  свого реформування, так і санепідслужби. Ми попросили головного державного санітарного лікаря Запорізької області, заслуженого лікаря України, кандидата медичних наук Анатолія Івановича Севальнєва висловити свою точку зору щодо необхідності реформування санепідслужби.

                             

-  Передусім потрібно сказати про те, чим викликана необхідність реформування. У  Програмі економічних реформ Президента України чітко визначені напрямки реформування системи охорони здоров’я,  в тому числі і  санепідслужби.

Також існують об’єктивні обставини, які давно призвели до того, що така реформа повинна відбутися. По-перше, цього вимагає демографічна ситуація в країні, яка нині оцінюється як кризова. Це добре розуміє уряд, який просто зобов’язаний робити рішучі кроки для поліпшення цієї ситуації.

По-друге, це критичний стан здоров’я нації в цілому. Звичайно, в цьому ми не все можемо списати на охорону здоров’я та організацію медичної допомоги, однак цілий ряд аспектів ми повинні взяти на себе. А також запропонувати уряду програми оздоровлення нашої нації. Це завдання – виняткове для медичних працівників.

По-третє, сама організація медичної допомоги не відповідає нинішнім принципам її доступності, достатності  та справедливості. Ці три принципи задекларовані Всесвітньою організацією охорони здоров’я,  як головні для будь-яких країн та народів. Тобто, кожна людина повинна отримувати необхідний їй обсяг медичної допомоги, незалежно від того, до яких верств населення вона належить та де проживає.

Ще один важливий момент: сьогодні ми живемо в зовсім іншій країні. Раніше це була соціалістична країна, а тепер ми будуємо свої суспільні та економічні відносини за  принципами ринкової економіки та розвитку за принципами європейської та американської моделей. Тому ті колишні принципи, які були закладені в систему організації та надання медичної допомоги, в тому числі і санепідслужби, вони сьогодні просто не відповідають духові часу, і,звичайно, ми повинні реформуватися.

Нині  в Україні чітко визначено вектор руху і співробітництва з європейським співтовариством, тому ми зобов’язані гармонізувати наше законодавство з європейським та стандартизувати технологію надання медичної послуги з тими технологіями, які застосовуються в країнах Європи.

- Скажіть, будь-ласка, Анатолію Івановичу, в чому суть реформування санепідслужби?

- Щодо суті реформування санепідслужби, то в Програмі економічних реформ ми бачимо, що в трьох аспектах санепідслужба повинна реформуватися. Перший аспект – це медичний – з чітко визначеним акцентом на профілактику, формування здорового способу життя та реалізацію принципів доступності, достатності та справедливості. Це велике завдання, яке поставлене з реформування системи наших закладів, з наближення цієї мережі до населення, з роботи з кадрами. Сьогодні ми всі зусилля спрямовуємо на реалізацію цих принципів.

Другий аспект – це участь в реформуванні дозвільної системи. Санепідслужба, як організація, яка має адміністративні та контрольні функції, бере участь в цілому ряді дозвільних процедур. Тут досить чітке завдання поставили Президент Украни та уряд: спрощення дозвільної процедури, стандартизації нашої адміністративної послуги. Все це повинно будуватися на принципах відкритості, прозорості та боротьби з корупційними проявами. Також це є велике завдання для нашої санепідслужби, яке ми зараз багато в чому вже реалізуємо. Ми будемо відповідно до термінів, визначених Програмою економічних реформ, вносити необхідні зміни в наші основні документи для того, щоб відповідати тим принципам, які перед нашою санепідслужбою поставили Президент України та уряд.

Третій аспект – це державний нагляд та контроль. В цілому ряді аспектів нашої діяльності присутня ця функція і сьогодні ми є державною службою санітарно-епідеміологічного нагляду. Природно, ті завдання, які поставлені в Програмі економічних реформ, стоять і перед нами. Передусім, це організація нагляду за об’єктами народного господарства за критеріями ризику для життя і здоров’я населення. У нас є орієнтовний розподіл, що закріплений сьогодні постановою головного державного санітарного лікаря України,  а наше завдання тепер – затвердити його на рівні постанови Кабінету Міністрів України, щоб ми відповідали вимогам, які встановлені для всіх контролюючих організацій. Цей документ вже підготовлено та виставлено для обговорення.

Наступний крок – перехід від прямого контролю до профілактики. На практиці це має простий зміст: потрібно скорочувати кількість перевірок,  працювати з підприємцями, бізнесом, підприємствами на рівні погодження всіх необхідних документів при розгляді їхніх проектів будівництва, реконструкції, технологічних процесів. Якщо всі ці питання будуть вирішені наічному рівні, то кількість перевірок неодмінно скоротиться. цьому технолог

Ще один важливий  напрямок реформування – ліквідація дублюючих функцій. Не секрет, що вони існують. Наприклад, вони співпадають по закладах санітарно-епідеміологічної служби та ветеринарної медицини, санепідстанцій та органів стандартизації та метрології, управління з захисту прав споживачів. Тут повинен бути чіткий розподіл для того, щоб кожний з нас працював на своїй ділянці, яку доручила нам держава,  та відповідав за неї  повністю без будь-якого дублювання.

Окремий аспект реформування – це міжнародна інтеграція. Я вже говорив про те, що існує вектор руху в європейське співтовариство, і тут буде дуже багато роботи, передусім, з гармонізації санітарного законодавства, з стандартизації та уніфікації наших лабораторних методик – з виходом на міжнародну акредитацію, скажімо, наших лабораторних підрозділів за міжнародними стандартами ISO.

Oсь ті напрямки реформування санепідслужби, які ми чітко бачимо сьогодні,  і в яких ми будемо реформуватися найближчим часом.

-                  Але, Анатолію Івановичу, іноді виникає запитання: чи не буде в рамках такого реформування скорочення якихось підрозділів  чи одиниць санепідслужби, адже вже зараз ходять чутки про те, що буде скорочено цілий ряд служб, щоб не було дублюючих фукцій?

-                  Думаю, що це не  в значній мірі торкнеться санепідслужби, тому що сьогодні немає ніякої іншої організації, яка об’єднувала би в собі крім адміністративних та контролюючих функцій найголовніше – профілактичний напрямок  охорони здоров’я. Санепідслужба – найпередовіший загін профілактичної медицини. І створювалася санепідслужба саме як організація, яка може своїми діями попередити ті чи інші зміни в стані здоров’ я. А вже пізніше в неї з’явилася контролююча та протиепідемічна функції. Це вселяє надію на те, що санепідслужба працюватиме доти, поки існуватиме держава, тому що це - найважливіша державна функція і вона чітко простежується  в Програмі економічних реформ Президента України в багатьох розділах, а саме: попередження, профілактика, усунення можливих ризиків в різних аспектах – для здоров’я і життя людини, ризиків розвитку бізнесу, ризиків при залученні інвестицій і т.д. і т.п. Профілактичний напрямок є основоположним в цілому для Програми економічних реформ.

По-друге, ми сьогодні дуже сильно інтегровані в міжнародні програми, які працюють вже не один десяток років. Передусім, це програма міжнародного моніторингу розповсюдження грипу, гострих респіраторних та вірусних інфекцій та їх збудників. Ми співпрацюємо і з Європейським Бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я, і з ВООЗ, і ті віруси, яких ми виділяємо в наших опорних центрах-містах України по грипу, на рівних використовують при аналізі розповсюдження вірусів по всьому світу та враховуються як національне надбання України в міжнародній системі моніторингу грипу.

У другій міжнародній системі міжнародного моніторингу - холери та її збудників - точно також ми працюємо з виділення збудників холерних вібріонів  з об’єктів зовнішнього середовища, від осіб, які хворіють тими  чи іншими кишковими інфекціями, виділяємо цих збудників і за загальною системою міжнародної інтеграції направляємо для аналізу і для використання в довгострокових та короткострокових прогнозах циркуляції та виникнення пандемії холери в сучасний період.

В міжнародних програмах з санітарної охорони території від інших особливо небезпечних інфекцій ми також  беремо участь.  Тут наша інтеграція основана на багаторічних, десятиліттями вироблених схемах. Ми працюємо за міжнародними принципами санітарної охорони територій, потужно в них інтегровані, тому виключення такої важливої ланки в міжнародній організації неодмінно негативно вплине і на біологічну безпеку нашої держави, і на міжнародне співробітництво.   Наші системи лабораторій стеження особливо небезпечних інфекцій відзначаються професіоналізмом, досить висококваліфікованими кадрами та системною роботою.

Якщо говорити про міжнародні програми радіологічного моніторингу, то міжнародне співробітництво особливо яскраво проявилося після аварії на Чорнобильській АЕС. Це свідчить про те, що праця наших вчених провідних НДІ та практиків-працівників наших радіологічних лабораторій  високо оцінюється спеціалістами міжнародного співтовариства, які працюють за програмами радіологічного моніторингу.

Також ми беремо участь в міжнародних програмах екологічного моніторингу, оцінки ризиків для здоров’я населення, забруднення атмосфери, гідросфери та літосфери. Оцінку ризиків забруднення для здоров’я населення можуть зробити тільки медпрацівники, а серед них – тільки працівники санітарно-епідеміологічної служби.

Новий напрямок нашої роботи – соціально-гігієнічний моніторинг- є найголовнішою основою для розвитку принципів здорового способу життя та зміцнення профілактичного напрямку в реформуванні системи охорони здоров’я, а це поставлено головною метою в Програмі економічних реформ Президента України.

- Щиро вдячний Вам, Анатолію Івановичу, за відверту та цікаву розмову.

Євген Дроздовський,

журналіст

31/01/2011


Архів по роках: 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

Прес-службаЦентр контролю та профілактики хворобІсторіяНормативні документиОбласний центр КПХДокументиЩо необхідно знатиГромадське здоров'яНаукові матеріалиПублічна інформація
Copyright © iC