Державна установа "Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб
Міністерства охорони здоров'я України"

Приймальня (061) 224-06-88, e-mail: zpoblses@ukr.net

Вхід для користувачів

Швидкі посилання 

У першому півріччі санепідслужбою області проведено 9362 перевірки та видано 2319 висновків держсанепідекспертизи (27/07/2011)

В актовому залі Запорізької облСЕС на засіданні колегії санітарно-епідеміологічної служби Запорізької області розглянуто питання про підсумки роботи санепідслужби за перше півріччя 2011 року та затверджено результати рейтингової оцінки роботи.

В роботі колегії взяли участь: начальник управління охорони здоров?я Запорізької облдержадміністрації Наталія Яківна Мотовиця, доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України, проректор з лікувальної роботи та інтернатури Запорізької медичної академії післядипломної роботи Герман Вікторович Балашов, голова обласного комітету профспілки працівників охорони здоров?я Алла Миколаївна Тонковид.

Kol_27_07_11_2

Про підсумки роботи санепідслужби доповіли: завідувач епідеміологічного відділу облСЕС Волжин Юрій Миколайович; завідувач санітарно-гігієнічного відділу облСЕС Ремжин Олексій Олексійович; завідувачка відділу організації державної санепідекспертизи облСЕС Гаврікова Ольга Петрівна; заступник головного лікаря облСЕС з економічних питань Коваль Лілія Олексіївна; завідувачка nорганізаційного відділу облСЕС Поліщук Тамара Соломонівна.

На засіданні колегії зазначено, що робота держсанепідслужби у першому півріччі 2011 року проводилась в умовах реформування системи. Вступили в дію зміни до ряду нормативно-правових актів: Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Положення про Державну санітарно-епідеміологічну службу».

Відбулася перебудова стратегічних напрямків в роботі санепідслужби, зміна акцентів з запобіжного санітарного нагляду на санітарно-епідеміологічну експертизу діючих об?єктів, проведення соціально-гігієнічного моніторингу та оцінку ризику здоров?ю від впливу шкідливих факторів довкілля для кожного населеного пункту, вулиці, будинку та окремої людини.

У першому півріччі 2011 року санепідслужбою підготовлено та видано: 2319 висновків держсанепідекспертизи про відповідність об'єктів вимогам санітарних норм і правил (в т.ч. 98% із застосуванням інструментальних та лабораторних досліджень); 602 висновки держсанепідекспертизи по проектній документації; 388 висновків держсанепідекспертизи по об?єктам поводження з відходами; 273 висновки на імпортні товари; 280 висновків проектів нормативно-технічної документації на виробництво вітчизняної продукції; 217 висновків на виробництво вітчизняної продукції; 581 висновок щодо викидів в атмосферне повітря; 37 висновків держсанепідекспертизи на документи по радіаційній безпеці, 44 санітарних паспорти на устаткування та джерела іонізуючого випромінювання.

Спалахів та групових захворювань на гострі кишкові інфекції в першому півріччі поточного року не зареєстровано.

Фактичний аналіз стану справ засвідчив, що санепідзакладами виконується план заходів по забезпеченню державного санітарно-епідеміологічного нагляду та лабораторного та інструментального контролю. З питань забезпечення санепідблагополуччя до органів влади направлено 1551 припис з пропозиціями з найважливіших питань життєзабезпечення та виконання державних цільових програм (269 інформацій), за матеріалами цих приписів прийнято 403 рішення органів влади. З порушників Санітарного Законодавства стягнуто 6852 штрафи, 328 фінансових санкцій, знято з реалізації 2,52 тонни недоброякісних харчових продуктів.

Виконуючи державне завдання з посилення нагляду за об?єктами підвищеного епідризику, у І півріччі санепідслужбою проведено 9362 перевірки, відібрано для досліджень 12,4 тис. проб на мікробіологічні і 10,9 тис. на санітарно-хімічні показники.

У 2011 році закуплено ІБП для проведення щеплень за епідпоказаннями на суму більш ніж 148,43 тис. грн., що майже на 26 тис. більше, ніж в попередньому році.

Проте вакцинопрофілактика майже проти всіх інфекцій здійснюється дуже недостатньо, що обумовлено несвоєчасними та не в повному обсязі централізованими поставками вакцин.

Загальна інфекційна захворюваність в області за 6 місяців 2011 року збільшилась на 10,9%; захворюваність на суму гострих кишкових інфекцій - на 14,6%, у т.ч. на ротавірусний ентеріт - на 35,6%; на сальмонельоз ? на 16,5%, на кашлюк ? в 2,9 рази, епідемічний паротит ? на 34,5%. Захворюваність на вірусний гепатит А реєструється в поодиноких випадках та протягом останніх 5 років зберігає стійку тенденцію до зниження.

У звітному періоді обласний показник захворюваності на всі форми активного туберкульозу збільшився у порівнянні з аналогічним періодом 2010 року на 12,4% і склав 30,7 на 100 тис. нас.

Недостатньо злагодженими можна назвати дії фахівців санепідслужби та керівництва відповідних адміністративних територій з виконання рішень і приписів вищестоящих структур влади та санепідслужби в питаннях поліпшення стану інженерного впорядкування та організації умов відпочинку на курортних територіях і закладах відпочинку на узбережжі Азовського моря.

Звертає на себе увагу послаблення нагляду за рядом об?єктів в порівнянні з аналогічним періодом 2010 року: водопроводами (кількість перевірок 629 проти 666 у 2010 році, відібрано проб питної води 4727 і 4810 відповідно), базами відпочинку (перевірок 345 і 452 відповідно), на фоні збільшення питомої ваги перевірок з порушеннями санітарного законодавства водопроводів з 16,7% у 2010 році до 18,22% у 2011 році, баз відпочинку з 3,1% до 5,22%.

Викладені питання обговорені та визначені конкретні першочергові заходи на 2011 рік та подальшу перспективу. Зосереджена увага на профілактичних заходах по запобіганню кишкових інфекцій, охороні здоров?я дітей дошкільного та шкільного віку в період оздоровчої кампанії. Наказом затверджені конкретні завдання з визначеними термінами.

Начальник управління охорони здоров?я облдержадміністрації Наталія Яківна Мотовиця у своєму виступі на засіданні колегії санепідслужби окреслила деякі існуючі проблеми та першочергові завдання щодо оздоровлення дітей в дитячих оздоровчих закладах, забезпечення їх необхідними медикаментами, відповідної підготовки медичних працівників.

Підбиваючи підсумки обговорення цього питання, головний державний санітарний лікар Запорізької області, заслужений лікар України, кандидат медичних наук Анатолій Іванович Севальнєв зазначив, що протягом першого півріччя санепідслужбі довелося працювати в дуже складних умовах, передусім в умовах реформування системи охорони здоров?я. Серед нових визначальних напрямків роботи державної санітарно-епідеміологічної служби А.І.Севальнєв особливу увагу акцентував на ефективному розвиткові державної санепідекспертизи та реформі дозвільної системи. Також важливими завданнями на найближчий час залишаються успішне завершення оздоровчої компанії та своєчасна якісна підготовка шкіл області до нового навчального року.

На засіданні колегії обговорено та затверджено результати рейтингової оцінки роботи за перше півріччя 2011 року. За підсумками діяльності головний державний санітарний лікар Запорізької області Анатолій Іванович Севальнєв вручив грамоти переможцям.

Kol_27_07_11_3

За загальним підсумком рейтингової оцінки роботи за 6 місяців 2011 року щодо забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення грамотами Запорізької обласної СЕС нагороджено серед міських СЕС та районних СЕС м. Запоріжжя: колектив і головного лікаря Ленінської районної санітарно-епідеміологічної станції м. Запоріжжя Терехова Романа Леонідовича - за перше місце у загальному заліку, з особливою відзнакою за перше місце з показників результативності; колектив і головного лікаря Бердянської міської санітарно-епідеміологічної станції Гордієнка Миколу Івановича - за друге місце у загальному заліку; колектив і головного лікаря Хортицької районної санітарно-епідеміологічної станції м. Запоріжжя Моргуна Анатолія Михайловича - за третє місце у загальному заліку; серед районних СЕС сільських районів: колектив і головного лікаря Пологівської районної санітарно-епідеміологічної станції Куртєва Миколу Івановича - за перше місце у загальному заліку, з особливою відзнакою за перше місце з показників результативності; колектив і головного лікаря Гуляйпільської районної санітарно-епідеміологічної станції Трусова Анатолія Володимировича - за друге місце у загальному заліку; колектив і головного лікаря Запорізької районної санітарно-епідеміологічної станції Теребінову Ганну Олексіївну - за трете місце у загальному заліку; за перші місця з окремих розділів діяльності: колектив і головного лікаря Жовтневої районної санітарно-епідеміологічної станції м. Запоріжжя Гуляша Володимира Миколайовича - за перше місце з показників виробітку та ефективності; колектив і головного лікаря Заводської районної санітарно-епідеміологічної станції м. Запоріжжя Чуприну Миколу Яковича - за перше місце з показників ресурсів; колектив і головного лікаря Бердянської районної санітарно-епідеміологічної станції Грубу Анатолія Петровича - за перше місце з показників виробітку; колектив і головного лікаря Вільнянської районної санітарно-епідеміологічної станції Сініцину Наталію Юріївну - за перше місце з показників ресурсів; колектив і головного лікаря Кам?янсько-Дніпровської міжрайонної санітарно-епідеміологічної станції Риженка Володимира Івановича - за перше місце з показників ефективності.

Під час постійно діючого семінару з підвищення кваліфікації головних лікарів та їх резерву розглянуто питання щодо застосування норм Законів України «Про засади запобігання та протидії корупції», «Про допуск до публічної інформації» та «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Прес-служба облСЕС

27/07/2011


Архів по роках: 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

Прес-службаЦентр контролю та профілактики хворобІсторіяНормативні документиОбласний центр КПХДокументиЩо необхідно знатиГромадське здоров'яНаукові матеріалиПублічна інформація
Copyright © iC